Hyvinvointialan Living Lab -hankkeella mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen

Kaksivuotisen Hyvinvointialan Living Lab -hankkeen tavoitteena oli testata hyvinvointipalveluja ja -teknologioita todellisissa olosuhteissa, myös ikäihmisten kodeissa. Hankkeen päättymisen jälkeen käynnistettiin useita jatkohankkeita. Hankkeissa pyritään yhteistyöhön julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa itsenäistä asumista tukevan uuden mallin kehittämiseksi.

Lisätyökalut

 
Living Lab -hankkeessa testattiin teknologioita, jotka voivat auttaa ikäihmisiä pärjäämään itsenäisesti kotona. © Living Lab on Wellbeing Living Lab -hankkeessa testattiin teknologioita, jotka voivat auttaa ikäihmisiä pärjäämään itsenäisesti kotona. © Living Lab on Wellbeing

" Tämä uusi Living Lab -malli aloittaa järjestelmällisen muutoksen viranomaisten ja yksityishenkilöiden yhteistyössä. Sillä luodaan entistä kustannustehokkaampia palveluja ja käyttäjäystävällisempiä teknologioita ikäihmisille. "

Niina Holappa, Living Lab -hankepäällikkö

Hankkeet tarjoavat ratkaisuja väestömuutokseen haasteeseen. Niiden tavoitteena on käyttäjien avustuksella kehittää ja testata uusimpia hyvinvointiteknologioita, jotka on tarkoitettu muistisairauksista kärsivien ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Tämä saavutetaan viranomaisten ja yksityishenkilöiden kumppanuuksien avulla, ja niiden tuloksena yhteistyö paikallisviranomaisten, yritysten ja kansalaisten välillä on vahvistunut entisestään.

Mukana useita sidosryhmiä

Alkuperäinen Living Lab -hanke toteutettiin kolmella alueella Länsi-Suomessa: Satakunnassa, Tampereella ja Etelä-Pohjanmaalla. Kolme päätestiryhmää olivat ikäihmiset, omaiset ja vanhustyön ammattilaiset, jotka saivat tilaisuuden kokeilla uusimpia teknologiaratkaisuja. Toimittajat kouluttivat testaajia ja antoivat teknistä tukea testiprosessin aikana.

Satakunnan alueella kehitettiin ja suunniteltiin uudelleen kahdeksan teknologiatuotetta lähes 200 käyttäjän avulla, ja Tampereella testattiin innovatiivista digitaalitelevisioalustaa. Etelä-Pohjanmaan alueella hanke johti moniammatillisten ryhmien (KAT) perustamiseen. Ryhmissä oli mukana julkisia ja yksityisiä sidosryhmiä, jotka vastaavat sairaanhoito- ja hoitopalveluista, ja niissä käsiteltiin 110 asiakastapausta.

Hanke jatkuu

Hanke valittiin innovatiivisia hankkeita tunnustavan RegioStars-kilpailun finaaliin vuonna 2013, mikä osoittaa Living Lab -idean menestystä. Hanke oli aluksi ajoitettu päättymään vuonna 2012, mutta eri alueilla on aloitettu jatkohankkeita, joille myönnetään myös rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Esimerkiksi Satakunnan alueella hyvinvointiteknologian kehittämistä jatkettiin Living Lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan -hankkeella. Kahden vuoden aikana tehtiin 17 testiä 11 hyvinvointiteknologiayrityksen kanssa. Lisäksi noin 150 vanhustenhoitoalan opiskelijalle annettiin tietoa uusista mahdollisuuksista.

Etelä-Pohjanmaan alueella hanketta jatkettiin myös TUPA –Tukea ja hyvinvointia kotona asumiseen -hankkeella, jolla tuetaan hyvinvointia ja kotona asumista.

Kokonaisinvestointi ja EU:n rahoitus

Hankkeiden”Hyvinvointialan Living Lab”, ”Living Lab – käyttäjälähtöistä hyvinvointia Satakuntaan” ja ”TUPA” kokonaisinvestointi on 918 640 euroa, johon Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu 697 584 eurolla Länsi-Suomen ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideohjelman kautta.

Luonnoksen päiväys

15/07/2015

Videoita