Kestävää puuenergiaa Pohjois-Karjalasta

Itä-Suomi kuuluu maailman johtaviin alueisiin metsäalan teknologiassa. Siellä syntyi myös kestävän energian asiantuntijaverkosto Wenet Centre, joka antoi alan alueelliselle osaamiselle kansainvälistä nostetta.

Lisätyökalut

 
Talvikorjuu käynnissä Talvikorjuu käynnissä

Pohjois-Karjalan alueen Wenet-verkosto on vienyt puuenergian asiantuntemusta ulkomaille perustamisestaan asti vuonna 2004. Verkosto on sittemmin laajentunut kattamaan koko Itä-Suomen alueen ja kestävän energian alaa laajemminkin. Wenet Centre on EU:n rahoittama, vuonna 2009 käynnistetty alueiden välinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa entisestään alueen asemaa uusiutuvan energian markkinoilla. Wenet Centre koostui kestävän energian alan yrityksistä sekä tutkimus-, koulutus- ja oppilaitoksista. Se etsi asiakkailleen sopivimpia energiapalveluratkaisuja ja mahdollisti asiantuntijoiden välisen verkottumisen.

Lisää kansainvälisiä mahdollisuuksia alueen energia-alan toimijoille

Wenet Centren tavoitteena oli auttaa paikallisia yrityksiä kehittymään vahvoiksi kansainvälisiksi toimijoiksi alalla kokoamalla yhteen Itä-Suomen paras kestävän kehityksen asiantuntemus.

Hankkeessa keskityttiin energiatuotteiden ja –palveluiden markkinoinnin kehittämiseen kansainväliselle tasolle. Siinä valmisteltiin myös vientimahdollisuuksia edistäviä projekteja, joiden yhteydessä järjestettiin vientiä ja kansainvälistymistä edistäviä vierailuja Itä-Suomeen. Päätavoitteena oli kaiken kaikkiaan edistää paikallisten kestävän energian alan toimijoiden kansainvälistymistä ja kilpailukykyä yhä kilpaillummiksi muuttuvilla kestävän energian markkinoilla.

Koko tuotantoketjun kattaminen

Wenet Centre onnistui kokoamaan Itä-Suomesta ja muualtakin 30 kestävän energian alan yrityksen ja yli 15 muun organisaation verkoston, jonka asiantuntemus ja teknologia kattavat koko energiatuotantoketjun: energiapuun korjuu, kuljetus, kaukolämpö ja asiakasrajapinta, puutuhkan muuntaminen lannoitteeksi ja niin edelleen. Wenet Centre tarjosi myös alan tutkimus- ja koulutuspalveluja ja laati ympäristövaikutusten arviointiraportteja.

Hankkeen päällikkö Jouko Parviainen vetää yhteen hankkeen hyötyjä: ”Hankkeen tuloksena kestävän energian alalla toimivat yritykset ja organisaatiot loivat aiempaa tiiviimmän verkoston. Onnistuimme luomaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja siirsimme osaamistamme ja teknologiaamme Kanadaan, Venäjälle ja EU-maihin. Itä-Suomi on hankkeen ansiosta saanut näkyvyyttä alan edelläkävijänä, mikä parantaa paikallisten asiantuntijoiden kilpailukykyä etenkin puuenergian ja metsän biotalouden aloilla.”


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

”Wenet Centre – nostetta kestävien energiaratkaisujen vientiin ja kansainvälistymiseen alueiden välisellä yhteistyöllä” -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 464 000 euroa ja Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen toimenpideohjelman rahoitusosuus 162 400 euroa ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

23/09/2013