Hyvä diili Itämeren alueen maanviljelijöille

Baltic Deal -hanke yhdistää Itämeren alueen maanviljelijöiden neuvontaorganisaatioita asiantuntemuksen lisäämiseksi maatalouden ympäristönäkökohtiin liittyvien käytäntöjen ja toimien osalta. Tukirakenne auttaa maanviljelijöitä ravinteiden hallinnassa sekä alueen tuotannon ja kilpailukyvyn lisäämisessä.

Lisätyökalut

 

Tällaiset hankkeet tekevät EU:sta älykkään, kestävän ja osallistavan talouden vuoteen 2020 mennessä Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on edessään kovia haasteita, joihin kuuluvat ikääntyvä väestö, kouluttamaton työvoima, alhainen innovaatiotaso, talouskasvun ja ympäristön tilan heikkenemisen yhteys sekä puhtaiden ja toimitusvarmojen energialähteiden saatavuus. Aluepolitiikan hankkeilla eri puolilla EU:ta on aktiivinen rooli näiden ja monien muiden haasteiden ratkaisemisessa, sillä niiden kautta voidaan luoda työpaikkoja, parantaa koulutustasoa, kehittää uusiutuvia energialähteitä, parantaa tuottavuutta ja turvata kansalaisten mahdollisuudet menestyä. Hankkeissa ja alueilla saadaan aikaan todellisia tuloksia, jotka auttavat strategian keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Nämä kuusi maata kuuluvat yli sadan eri maatilan verkostoon, jossa ne voivat esitellä ja jakaa parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja, joilla edistetään kestävämpää maataloutta koko alueella.

Ravinteiden hallinnalla kestävää kasvua

Itämeren rehevöityminen on edelleenkin huolestuttavalla tasolla siitä huolimatta, että ravinnekuormitus on tasaisesti vähentynyt viimeisten vuosikymmenten ajan. Maatalouden ravinteiden valuminen Itämereen on huomattu myös viljelijöiden keskuudessa kaikissa Itämeren maissa. Baltic Deal -hankkeen keskeinen teema on kestävä kasvu, ja hanke tarjoaa parempia ja kustannustehokkaampia menetelmiä ja välineitä viljelijöiden neuvontaorganisaatioiden käyttöön. Hanke toimii Latviassa, Ruotsissa, Suomessa, Liettuassa, Puolassa ja Tanskassa, ja sillä on yli 30 yhteistyökumppania Itämeren alueella Venäjä mukaan lukien.

Resursseja kanavoidaan järkevästi

Hankkeessa haastateltiin noin kolmeakymmentä maanviljelijää Saarenmaalla, Hiidenmaalla, Ahvenanmaalla, Gotlannissa ja Öölannissa sekä Bornholmissa. Tarkoituksena oli selvittää maanviljelijöiden suhtautumista ympäristötoimenpiteisiin ja maatalouden tulevaisuuteen. Hankekumppanit tekevät näihin haastatteluihin ja muuhun tietoon pohjautuvaa perusosatutkimusta, jonka tarkoituksena on yhteisen strategian mukaisesti auttaa kehittämään maatalouden ympäristötoimenpiteitä käsittäviä neuvontapalveluja, neuvonantajien työvälineitä, nettisivustoa ja muita TVT-ratkaisuja sekä julkaista kestävän kehityksen paikallinen visio, mallimaatilojen verkosto ja käsikirjoja.

Tuloksiin kuuluvat myös yhteinen strategia, johon kuuluu lähestymistapoja, jotka on testattu, arvioitu ja tarkistettu tietyillä pilottialueilla, kuten B7-saarilla, joihin kuuluvat Itämeren seitsemän suurinta saarta. Tarkoituksena on vähentää Itämeren pilaantumista. Esimerkkejä testitoimenpiteistä ovat parannetut lannoitusmenetelmät ja lannankäsittely sekä valumavesien käsittely.


Luonnoksen päiväys

17/08/2011