Kunnat ja julkishallinnon työntekijät jakavat hyviä käytäntöjä eteläisessä Suomessa

Paketti-nimellä tunnetun projektin keskeinen ajatus on saada julkishallinnon työntekijät keskustelemaan, miten julkishallinnon palveluita tuotetaan ja miten niitä voisi parantaa Päijät-Hämeessä.

Lisätyökalut

 
Kuntien tuottamien palvelujen parantaminen yhteisvoimin. Kuntien tuottamien palvelujen parantaminen yhteisvoimin.

Suomi on hallinnoltaan yksi Euroopan unionin hajautetuimmista maista, ja monet keskeisistä julkishallinnon palveluista terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista koulutukseen järjestetään paikallistasolla. Verotulojen pieneneminen maailmanlaajuisen taantuman seurauksena on kuitenkin saanut yhden alueen tavoittelemaan yhteistyöstä ja suuremmasta koosta saatavia mahdollisia etuja sekä muuttamaan rakenteita, joilla Päijät-Hämeen 12 kunnan palvelut toteutetaan.

Etsimällä yhteisiä ratkaisuja koko alueelle tavoitellaan toiminnan tehostumista ja hallinnollisia säästöjä. Tämän vuoksi on muodostettu yhtenäiset mittarit, joilla alueen erilaisia kuntia voidaan vertailla.


Projektijohtaja Jaana Simolan mukaan kaikkien 12 kunnan edustajien sekä kansalaisjärjestöjen, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän edustajien kokoaminen yhteen on ollut erittäin positiivinen kokemus. ”Tavatessaan toisiaan eri osapuolien edustajat ovat havainneet, että ratkaistavana on samanlaisia ongelmia”, Simola kertoo. ”Projekti on auttanut heitä löytämään yhteisiä ratkaisuja palvelujen tuottamiseen. Tärkeintä on kuitenkin luullakseni ollut se, että osapuolet ovat voineet kokoontua keskustelemaan yhdessä.”

Yhteisten strategioiden ja ratkaisujen kehittäminen

Esimerkki alueen kuntien lisääntyvästä yhteistyöstä on yhteinen kirjastokortti, jota alueen asukkaat voivat käyttää kaikissa alueen kirjastoissa. Lisäksi kirjastojen tietojärjestelmä on keskitetty, ja lainaajat voivat uudessa järjestelmässä etsiä lainattavia teoksia, varata ne ja lainata ne missä tahansa toimipisteessä tai palauttaa ne mihin tahansa toimipisteeseen riippumatta siitä, missä he asuvat.


Myös alueen vesihuoltoa tehostetaan, ja suunnitelmissa on perustaa osakeyhtiö vastaamaan alueen 200 000 asukkaan vesihuollosta.


Yksi alueen suurimmista haasteista on väestön ikääntyminen, sillä Päijät-Häme on yksi Suomen nopeimmin ikääntyvistä alueista. Koska työssäkäyvien määrä vähenee joka vuosi, alueen kuntien haasteena on kasvavasta iäkkäästä väestönosasta huolehtiminen samalla, kun hoitohenkilökunnan määrä vähenee. Paketti-projekti on auttanut kehittämään yhteisen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, jonka avulla asukkaat saavat käyttöönsä laadukkaita palveluita asuinpaikasta riippumatta.


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

Paketti-projektin kokonaisbudjetti on 2 700 000 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 1 800 000 EUR. Osuus maksetaan Etelä-Suomen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

25/04/2013