Tutkijat ja yritykset yhdistävät voimansa eläimiä koskevien tietojen keräämiseksi

Animal Sensor Networks -hankkeen tavoitteena oli lisätä soveltavan tutkimuksen kautta yhteistyötä villi- ja kotieläimiä koskevien tietojen keruussa Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa toimivien tutkijoiden, kuten teknisten tutkimusryhmien ja eläintutkijoiden, ja langattomia sensoreita kehittävien yritysten välillä. Hankkeen myötä käyttösovelluksia testattiin maanviljelyn, eläintieteen ja matkailun aloilla, minkä lisäksi kehitettiin teknologiaa tieliikenteen porokuolleisuuden vähentämiseksi. 

Lisätyökalut

 
Tien varsille asennetut laitteet varoittavat autoja lähellä olevista poroista. © Johannes Karlsson Tien varsille asennetut laitteet varoittavat autoja lähellä olevista poroista. © Johannes Karlsson

" Hanke on johtanut pitkäkestoiseen yhteistyöhön eläimiä koskevien tietojen keruussa käytettyjen langattomien sensorien parissa työskentelevien tutkijoiden välillä. Tutkimusyhteistyö keskittyy maanviljelyyn ja poronhoitoon Botnia-Atlantica-alueella. "

Johannes Karlsson, tutkija, sovelletun fysiikan ja elektroniikan laitos, Umeån yliopisto

Langattomien sensoriverkostojen käyttö eläimiä koskevien tietojen keräämiseksi on entistä tärkeämpää, ja aiheen parissa työskentelee monia tutkimusryhmiä. Hankkeessa pyrittiin kehittämään tiedonkeruujärjestelmiä tietojen keräämiseksi yksittäisistä eläimistä laajoilla alueilla. Hanke toi yhteen eri alojen ja eri maiden asiantuntijoita alan osaamisklusterin perustamiseksi.

Animal Sensor Networks kehitti eläimiä koskevien tietojen keruualustoja ja tietokonealgoritmeja eläinten tunnistamiseksi ja toiminnan havaitsemiseksi. Hankkeessa kehitettiin myös uutta teknologiaa matkailun ja maanviljelyn käyttöön sekä eläimiä koskevien tietojen etäkeruuseen. Teknologiaa sovellettiin laiduntavien eläinten ja porojen keskuudessa.

Testaus ja demonstrointi

Eri alojen kumppanit valmistelivat yhteistyössä useita demonstraatioita langattomien sensorien käytöstä eläimiä koskevien tietojen keruussa. Poroihin kiinnitettiin sensoriliittimiä, ja teiden varsille asennettiin laitteita varoittamaan autoja tien lähellä olevista poroista. Langatonta sensoriverkostoa käytettiin myös digitaalisen eläintarhan luomiseksi Lyckselen eläintarhassa Ruotsissa. Teknologian ansiosta vierailijat pystyivät katselemaan eläimiä verkossa jo ennen vierailua ja sen jälkeen.

Hankkeessa kehitettiin myös työkaluja, joilla parannettiin eläintarhan vierailukokemusta. Muita sovelluksia olivat muun muassa hevosten koulutustyökalu sekä järjestelmä, jonka avulla poropaimenet löytävät poroemon vasan. Hankkeessa kehitettiin monia eläimiä koskevien tietojen keruualustoja.

Maanviljelytutkimuksen alalla kehitettiin sensoriteknologiaa, jolla parannetaan maanviljelyä pohjoisilla alueilla, sekä menetelmiä lehmien liikkeiden ja käyttäytymisen seuraamiseksi navetoissa. Lisäksi 120 lehmän koemaitotilalla mitattiin jokaisen lehmän syöttöä ja tuottavuutta.

Potentiaalisia liiketoimintamahdollisuuksia

Hankkeessa kehitetty teknologia ja markkinoille tuomisen suhteen eri valmiusasteilla olevat järjestelmät voivat tuoda alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lyckselen eläintarhassa käytettyjen teknologioiden valmiustaso on jo nyt erityisen korkea, ja niiden käyttöä on jatkettu hankkeen jälkeenkin. Lyckselen eläintarhan digitaalisen alustan ansiosta Ruotsin suurimman sanomalehden lukijat pystyivät seuraamaan verkossa karhunpentujen syntymää talvikaudella 2015–2016.

Muutkin eläintarhat ovat kiinnostuneita teknologiasta. Lisäksi hankkeessa tehtyyn työhön perustuva idea valittiin voittajaksi Moskovan eläintarhan järjestämässä kilpailussa, jonka tavoitteena oli löytää keinoja lisätä kävijämääriä syksyllä ja talvella. Myös maanviljelyä varten kehitetty teknologia ja porovaroitusjärjestelmä ovat herättäneet kiinnostusta yrityksissä.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus 

Animal Sensor Networks -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 1 377 949 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 675 000 euroa. Osuus maksetaan Botnia-Atlantica-toimenpideohjelman kautta.

Luonnoksen päiväys

31/08/2016