Uusiutuvan energian tutkimuskeskus pyrkii vihreän energian ja vähän hiiltä käyttävien teknologioiden edelläkävijäksi

Samalla kun Suomi valmistautuu saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteitaan, Päijät-Hämeessä ja alueen suurimmassa kaupungissa Lahdessa on kiinnostuttu uudelleen uusiutuvasta energiasta. Alueella on kuitenkin perinteisesti ollut vain vähän yliopistotasoista toimintaa etenkään energia- ja ympäristösektorilla.

Lisätyökalut

 
Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon. Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon.

Vuonna 2010 avattu uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon onkin alueen ensimmäinen tutkimuskeskus. Energon on yksi maailman johtavista uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja uusien teknologioiden kehittämiseen keskittyvistä keskuksista.

Yksi keskuksen keskeisistä tavoitteista on ympäristöystävällisten tuotteiden, kuten nestemäisten, kaasumaisten ja kiinteiden biopolttoaineiden, kehitystyö kaupallisiksi tuotteiksi. Tutkimuskeskus on esimerkiksi suunnitellut ja rakentanut ainutlaatuiset maalämpö- ja ilmalämpöpumppujen mittausjärjestelmät, joista saadaan erittäin pitkälle vietyä tietoa pumppujen toiminnasta.

Huippuluokan vihreä tutkimuskeskus

Tärkeää tutkimusta on tehty myös bioöljyjen ja -kaasujen laadusta ja palamisominaisuuksista, energiatehokkaista kattila- ja poltinratkaisuista sekä hiukkas-, typpioksidi- ja muista päästöistä.

Tutkimuskeskuksen tiloissa on lämpöpumppu- ja polttoainelaboratoriot, erilaisia poltinlaitoksia, polttoaineiden säilytystiloja sekä 14,4 m2 aurinkopaneeleja. Laitteistojen ja tilojen valinta perustui pitkälti alueen lupaavimpien ympäristöteknologiayritysten vahvuuksiin ja tutkimuskohteisiin. Tavoitteena on ollut koko ajan tunnistaa käytännön liiketoimintatarpeita, joihin tutkimuskeskus voi vastata.

Tutkimuskeskus vuokraa tiloja ja laitteistoja tuotekehitystä tekeville tutkimusyksiköille ja yrityksille. Keskuksen tiloilla on kova kysyntä ja laitteet on varattu kuukausiksi eteenpäin. Noin puolet keskuksessa työskentelevistä tutkijoista on yritysten palveluksessa ja toinen puoli on yliopistojen tai tutkimuskeskusten tutkijoita.

Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikkö Juha Hertsin mukaan keskus on ollut toimintansa aloittamisen jälkeen mukana merkittävissä tutkimuksissa. ”Keskus on mielestäni menestynyt erittäin hyvin ja parantanut alueen imagoa”, Hertsi sanoo.

Uusiutuvan energian keskus on Lahden tiede- ja yrityspuiston, Lahden ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen liiton yhteishanke.


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon -hankkeen kokonaisbudjetti on 3 720 000 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 1 860 000 EUR. Osuus maksetaan Etelä-Suomen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

25/04/2013