Jätteen käsitteen uudelleenmäärittely – biomassan ABOWE-pilottitehdas

Kuudessa EU:n jäsenvaltiossa toteutetulla pilottihankkeella uurretaan uusia uria energiatehokkuuden, uusiutuvien energialähteiden ja jätteiden kierrätyksen alalla. ABOWE-hankkeessa käytetään kahta erilaista bioprosessia, ja se on osoittautunut suureksi menestykseksi jätteen ja muiden biomassojen muuttamisessa kemikaali- ja energiatuotteiksi.

Lisätyökalut

 
ABOWE-hankkeen kumppanit pilotti A:n uuden biojalostamolaitoksen Hagby-maatilan edustalla Enköpingissä Ruotsissa. © Savonia ABOWE-hankkeen kumppanit pilotti A:n uuden biojalostamolaitoksen Hagby-maatilan edustalla Enköpingissä Ruotsissa. © Savonia

" ABOWE on ollut hieno mahdollisuus luotsata uusia ja nousevia teknologioita yhteisessä kansainvälisessä kehittämishankkeessa. Maailma tarvitsee uusia teknologioita kestävää tulevaisuutta varten. Kuten ABOWE-hankkeella on osoitettu, biologisen konversion ja kierrätyksen hyödyntämiselle energian ja kemikaalien tuotannossa on valtavia mahdollisuuksia – luonnossahan sitä tapahtuu koko ajan. "

Ari Jääskeläinen, projektipäällikkö, ABOWE

ABOWE-hanke toteutettiin kahdella erillisellä laitoksella, joissa jätteestä ja ylijäämistä tuotetaan arvokkaita kemikaali- ja energiatuotteita hyödyntämällä mikrobeja ja niiden entsyymejä. Pilotti A (kehitetty Suomessa) oli uusi biojalostamomalli ja pilotti B (kehitetty Saksassa) perustui puolestaan kuivamädätykseen liittyvään biokaasuteknologiaan.

Molemmat laitokset kävivät nopeasti läpi suunnittelun, valmistuksen ja koekumppanien valmennuksen ennen kuin ne kuljetettiin koealueille. Koejakson tarkoituksena oli tutkia teknologioiden mukautuvuutta erilaisiin alueellisiin olosuhteisiin sekä informoida ja houkutella mahdollisia toteuttajia sijoittajatapahtumien avulla.

Kahden laitoksen alueelliset kokeilut

Laitoksia testattiin maatiloilla, tehtaissa ja jätteenkäsittelylaitoksissa seuraavissa viidessä Itämeren alueen valtiossa: Suomi, Puola, Ruotsi, Liettua ja Viro. Kullakin alueella järjestettiin sijoittajatilaisuus ja seminaari, joiden tähtäimessä ovat toteuttajat ja investoijat, kuten jäte- ja energiayritykset, ruoka- ja metsäteollisuustehtaat, maatilat, ympäristöteknologiayritykset, kaupungit ja kunnat. Tapahtumiin osallistui satoja ihmisiä.

Pilottihankkeiden lopputulos oli myönteinen, sillä ne tarjosivat vakaan teknisen todisteen kyseessä olevien teknologioiden kannattavuudesta ja luotettavuudesta.

Ympäristölliset ja taloudelliset edut

ABOWE-pilottihanke tarjosi tehokkaan tavan tuottaa arvokkaita tuotteita jätteestä, ja näin sillä edistetään EU:n ilmastonmuutosta, uusiutuvaa energiaa ja jätteen käsittelyä koskevia tavoitteita. Lisäksi teknologioilla, joilla jäte integroidaan kiertävään nollajäteprosessiin, helpotetaan EU:n orgaanisen jätteen kaatopaikoille sijoittamisen kieltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

Hankkeella on myös suuri taloudellinen potentiaali, ja sillä vauhditetaan kasvua ja työpaikkojen luomista. Osallistuvilla alueilla sijaitsevat yritykset hyötyivät lisähankinnoista. Samalla, kun halvan fossiilisen polttoaineen tarjonta pienenee maailmanlaajuisesti, biopolttoaineet tarjoavat sopivan ja edullisen korvikkeen (käytetyn jätteen hinta voi olla jopa negatiivinen).

Tarjoamalla hankkeeseen osallistuneille operaattoreille, insinööreille ja tutkijoille koulutusta ABOWE on saanut aikaan hyvän asiantuntemuspohjan tulevaa kehitystä ja kahden testatun teknologian hyödyntämistä varten. Edistystä siihen suuntaan on jo tapahtunut suunnitelmissa, jotka koskevat aloittavaa teknologiayritystä biojalostamon laajamittaista markkinointia ja toimituksia varten.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

ABOWE-hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat EUR 2 044 610, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus EUR 1 574 350 maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.

Luonnoksen päiväys

24/11/2015