INNOREG-hankkeella on tehostettu Viron ja Suomen tieteellisiä ja teknisiä valmiuksia ottamalla käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja edistämällä rajat ylittävää yhteistyötä.

INNOREG-hankkeella on tehostettu Viron ja Suomen tieteellisiä ja teknisiä valmiuksia ottamalla käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja edistämällä rajat ylittävää yhteistyötä.

Lisätyökalut

 
Täysin automaattinen robottijärjestelmä pystyy tuottamaan erilaisia huipputeknisiä osia Täysin automaattinen robottijärjestelmä pystyy tuottamaan erilaisia huipputeknisiä osia

" INNOREG-hankkeella on luotu vahva perusta huipputeknologiaa edustavan tuotannon kehittämiselle Itämeren alueella. Sillä on korotettu sekä tuotannon että koulutuksen tasoa mekatroniikan alalla. Lisäksi hankkeella on edistetty entisestään Suomesta ja Virosta peräisin olevien hankekumppanien välistä yhteistyötä. "

Jüri Riives, Mekatroniikkayhdistys

Suomi ja Viro ovat tehneet pitkään yhteistyötä koneenrakennuksen ja mekatroniikan aloilla, ja näistä jälkimmäinen on suhteellisen uusi, sähkö-, kone-, tieto- ja tuotantotekniikkaa yhdistelevä lähestymistapa tuotesuunnitteluun ja -kehitykseen. Lisääntyneen kilpailun ja globalisaation takia uudet liiketoimintamallit ja tuotantorakenteet ovat kuitenkin olleet tarpeen.

Osaava alue

Hanketyöryhmässä ymmärrettiin tämä tarve, ja tiedemaailman ja teollisuuden teknisten ja tieteellisten asiantuntijoiden kanssa on tehty työtä asiantuntijaosaamisen saamiseksi aivoriihien, tutkimusten ja analyysien kautta. Tuloksena oli niin kutsuttu Osaava alue -malli, joka on tarkoitettu alueen valmistusteollisuuden käyttöön.

Mallissa määritetään, mitä tehokkaiden teknologiafoorumien käyttöönotto, työpaikkojen luominen ja innovaation edistäminen edellyttää. Asiantuntija-arviot jaettiin myös PR-toimintojen kautta ja pitämällä erilaisia seminaareja.

Robottitekniikkaa käyttävä valmistus 

Tallinnan Mechatronicum-innovaatiokeskukseen on hankittu ja asennettu täysin automaattinen robottijärjestelmä (flexible manucturing system, FSM). FSM on tarkoitettu mekaniikka- ja elektroniikkayritysten käyttöön, ja se voi itsenäisesti tuottaa erilaisia huipputeknisiä osia ohjelmoitujen tietokoneohjelmistojen mukaisesti ilman ihmisen väliintuloa.

Turkuun on puolestaan perustettu korkealaatuisten tuotteiden varmistamiseen tarkoitettu mittaus- ja valvontakeskus, joka tarjoaa huipputeknologisille yrityksille tuotantoprosesseihin liittyvää tukea. Yhteistyötä yritysten, tiedelaitosten ja tiedemaailman välillä on edistetty verkottumistoimintojen ja muiden tapaamisten kautta.

Kiinnostuneille tahoille on järjestetty erilaisia mekatroniikan koulutuskursseja, ja kehittämissuunnitelmassa ”Mekatroniikka-alan valmiudet ja kilpailukyky Pohjois-Viron ja Etelä-Suomen alueella” on kartoitettu koneenrakennus- ja mekatroniikkaympäristöä.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Hankkeen “Development of Innovative Business Models for Ensuring Competitiveness (INNOREG)” kokonaisinvestoinnit ovat  2 987 306 euroa, josta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston osuus 2 494 395 euroa maksetaan Keski-Itämeren toimenpideohjelman (INTERREG IV A -ohjelma) kautta ohjelmakaudella 2007–2013.

Luonnoksen päiväys

01/02/2016