Saamelaiskulttuurikeskuksen avaaminen tuo saamelaiskulttuuria esille

Saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamisesta Lappiin on keskusteltu poliittisella tasolla 1970-luvulta lähtien. Vuosien väittelyn jälkeen keskus avattiin lopulta vuonna 2012.

Lisätyökalut

 
Uusi saamelaiskulttuurikeskus Sajos on saamelaiskulttuurin keskus Lapissa. Uusi saamelaiskulttuurikeskus Sajos on saamelaiskulttuurin keskus Lapissa.

Uusi saamelaiskulttuurikeskus Sajos tarjoaa muiden toimintojen ohella pysyvät tilat Suomen Saamelaiskäräjille, joka on tähän saakka kokoontunut eri tiloissa. Uudessa keskuksessa on tilat myös parlamentin sihteeristölle sekä mahdollisuus järjestää konsertteja, teatteriesityksiä, elokuvanäytöksiä, kokouksia, kongresseja, näyttelyitä ja messuja.

Uuden 14,9 miljoonan EUR monikäyttörakennuksen käyttäjiä ovat myös Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaiskirjasto ja Saamelaisarkisto, Lapin aluehallintovirasto sekä saamelaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistys SámiSoster ry ja inarinsaamen yhdistys Anarâškielâ servi. Lisäksi keskuksessa on käsitöitä myyvä kauppa ja ravintola. Keskuksen pääsalin kapasiteetti on 430 henkilöä.

Keskuksen päätarkoituksena on auttaa ylläpitämään, edistämään ja kehittämään saamen kieltä sekä saamelaiskulttuuria ja -elinkeinotoimintaa, toteuttamaan saamelaiskulttuurin itsehallintoa ja parantamaan saamelaisten elinolosuhteita. Uudella keskuksella on keskeinen tehtävä saamelaistietoisuuden välittämisessä muille. Lisäksi toivotaan, että sen monikulttuuriset tavoitteet herättäisivät kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Eri alueiden saamelaisten tuominen yhteen

Keskus sijaitsee Suomen saamelaisten keskuksena pidetyssä Inarissa, Juutuanjoen rannalla. Vaikka keskuksen tarkoituksena on ensisijaisesti edistää saamelaiskulttuuria ja tuoda eri alueiden saamelaiset yhteen, myös muiden lappilaisten, kieltenopiskelijoiden, kulttuurialan toimijoiden, matkailijoiden, tapahtumien vierailijoiden ja tapahtumien järjestäjien odotetaan hyötyvän keskuksesta.

Keskuksen tiedottajan mukaan keskuksesta toivotaan tulevan elävän ja kehittyvän saamelaiskulttuurin ja kulttuurisen itsehallinnon symboli, joka parantaa saamelaisten itsetuntoa ja vahvistaa heidän identiteettiään.

Kulttuurikeskuksen rakentaminen toi mukanaan noin 70 työpaikkaa, ja rakennuksen avaamisen myötä on syntynyt 10 uutta työpaikkaa. Tällä hetkellä keskuksessa työskentelee noin 50 henkilöä. Keskuksen nimeämiskilpailu lisäsi hankkeen näkyvyyttä ja sai yhteisön kiinnostumaan hankkeesta ja osallistumaan siihen.


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus


Saamelaiskulttuurikeskus Sajos -hankkeen kokonaisbudjetti on 4 377 818 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 2 200 000 EUR. Osuus maksetaan Pohjois-Suomen toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

25/04/2013