North East Cargo Link II -hankkeella kehitetään intermodaalista liikennettä ja infrastruktuuria

North East Cargo Link (NECL) II -hankkeella jatketaan ensimmäisessä NECL-hankkeessa tehtyä Norjan, Ruotsin ja Suomen poikki kulkevan Keskipohjolan Vihreän Kuljetuskäytävän kehittämistyötä, ja sen tavoitteena on parantaa itä-länsi-rahtiliikenneyhteyksiä sekä matkustajaliikenneyhteyksiä. 

Lisätyökalut

 
Härnösandin satama Västernorrlandissa Ruotsissa, osa North East Cargo Link -käytävää  © Per Edin Härnösandin satama Västernorrlandissa Ruotsissa, osa North East Cargo Link -käytävää © Per Edin

" Hanke on nostanut esiin tärkeimmät investointikohteet, ja se on ollut mukana useissa myönteisissä muutoksissa käytävän varrella, esimerkiksi rajanylityksessä Venäjälle ja Meråker-linjan sähköistämisessä. "

Arnfinn Monsen, Keskipohjola-komitean jäsen, Pohjois-Trøndelagin kunnanvaltuusto, Norja

NECL II -hankkeen tavoitteena oli kehittää intermodaalista liikennettä ja siihen liittyvää infrastruktuuria ja siten edistää ympäristöystävällisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen löytämistä liikenneongelmiin sekä sen mahdollistamista, että käyttäjät voivat valita parhaiten tarpeisiinsa sopivan liikennemuodon.

Yhteensopivien kuljetusmuotojen ICT-portaalin kehittäminen nostettiin NECL I -hankkeessa esiin prioriteetiksi käytävän kehittämisessä. Ennen NECL II -hankkeen käynnistymistä luodun prototyypin kehittämistä jatkettiin tavoitteena tehdä siitä täysin toimiva järjestelmä rahti- ja logistiikkakeskuksia varten. Lisäksi siinä keskityttiin käytävän infrastruktuuriin liittyviin tarpeisiin. Tutkimuksista koottiin lausuntoja viranomaisten käytettäväksi liikenneinfrastruktuurin hyödyntämistä ja siihen investoimista koskevassa päätöksenteossa.

Muiden tutkimusten tavoitteena oli edistää liiketoimintaa ja kauppaa luomalla perusta käytävän liikenne- ja logistiikkaratkaisujen kehittämistä ja toteuttamista koskevalle päätöksenteolle. Tämä saavutettiin pääasiassa tuottamalla rahtivirtaa, infrastruktuuria ja kannattavuutta koskevia lukuja sekä ennusteita ja muita tietoja mahdollisille rahtipalveluihin sijoittaville tahoille.

Hankkeen tuloksia käytetään kansainvälisissä tutkimuksissa

NECL II -tutkimuksia käytetään usein viitteenä kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa, ja niillä on ollut merkitystä multimodaalisten terminaalien ja yritysalueiden kehittämisessä Ångessa (Ruotsi), Seinäjoella (Suomi) ja Parikkalassa Suomen ja Venäjän rajalla. NECL II -asiakirjat ja -lausunnot on myös sisällytetty Ruotsin kansallinen liikennesuunnitelma 2050 -strategiaan.

Kumppanien lobbaus auttoi Meråker-rautatielinjan sähköistämistä koskevan sitoumuksen saamisessa Norjan kansallinen liikennesuunnitelma 2014–23 -strategiaan ja parannusten varmistamisessa Seinäjoki–Kaskinen-linjaan. Lisäksi NECL II -hankkeella nopeutettiin Venäjällä tapahtuvia kehityksiä, kuten uusien moottoriteiden rakentamista Laatokka-järveltä Pohjoiselle jäämerelle ja rajanylityspaikkaan Parikkalassa.

Sundsvallissa Ruotsissa elokuussa vuonna 2013 järjestettyyn päätöskonferenssiin osallistui poliitikkoja, yritysmaailman edustajia ja diplomaatteja. Siellä oltiin yksimielisiä siitä, että Keskipohjola-mallia täytyy jatkaa.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Hankkeen “North East Cargo Link II” kokonaisinvestoinnit ovat 2 696 320 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus 1 939 440 euroa maksetaan Itämeren alueen toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

01/02/2016