Nordpraktik – ammatillisen koulutuksen ja yritysten kansainvälisen yhteistyön edistäminen Pohjois-Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa

Nordpraktik-hankkeessa kehitetyn innovatiivisen menetelmän avulla saatettiin yhteen ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskoulutuksessa olevia ruotsalais- ja suomalaisopiskelijoita ja naapurimaiden yrityksiä, joilla on vaikeuksia löytää työntekijöitä. Yhteistyö johti tilanteeseen, jossa kaikki osapuolet voittivat.

Lisätyökalut

 
Jotta opiskelijat olisivat paremmin valmistautuneita ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn, heille järjestettiin erityistilaisuuksia, joissa käsiteltiin kulttuuritietoutta, liiketoimintatiedon hallintaa, hankesuunnittelua ja hankkeen johtamista. © Marit Lamberg Jotta opiskelijat olisivat paremmin valmistautuneita ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn, heille järjestettiin erityistilaisuuksia, joissa käsiteltiin kulttuuritietoutta, liiketoimintatiedon hallintaa, hankesuunnittelua ja hankkeen johtamista. © Marit Lamberg

" Tulokset osoittavat, että eräät Nordpraktik-hankkeeseen osallistuneet nuoret saivat paitsi lisää yrittäjyys- ja kansainvälistymistaitoja myös tilaisuuden tehdä tulevaisuudessa yhteistyötä isäntäyrityksen kanssa. "

Anders Bergström, toimintalohkon koordinaattori, PA Education, EU:n Itämeri-strategia

Nordpraktik-hanke käynnistettiin suurisuuntaisin päämäärin. Tarkoituksena oli vauhdittaa Ruotsin, Norjan ja Suomen harvaan asuttujen alueiden taloutta etsimällä ja tukemalla yrittäjyyskulttuuria alueilla, joilla sitä ei perinteisesti ajateltu löytyvän. Hankkeen erityisenä tavoitteena oli hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa olevien paikallisten nuorten yrittäjäpotentiaalia. Heillä on usein hienoja liiketoimintaideoita mutta ei niiden toteuttamiseen tarvittavia taitoja, resursseja ja mahdollisuuksia.

Haasteiden voittaminen

Ammatillinen koulutus ei ollut alueella kovin suosittua, joten ensimmäisenä haasteena oli parantaa sen mainetta. Hanke onnistui tässä, sillä oppilaitosten kanssa päivitetyissä opetussuunnitelmissa alettiin painottaa myös yrittäjyyttä, kansainvälistä liiketoimintaa ja kokemuksia maiden rajat ylittävästä yhteistyöstä. Hankkeessa oli myös löydettävä keino työvoiman liikkuvuuden lisäämiseen. Tämä olikin merkittävä haaste, sillä hanke toteutettiin alueella, jolla nykyiset ammatillisen koulutuksen järjestelmät keskittyvät usein vain paikallismarkkinoiden tarpeisiin. Ammatillisen koulutuksen suorittaneet nuoret eivät myöskään perinteisesti ole lähteneet töihin ulkomaille, jossa heidän ammattitaidoilleen olisi ollut tarvetta, eikä alueen yrityksillä ollut kokemusta ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisesta tai työskentelemisestä heidän kanssaan.

Rajat ylittävän yhteistyön lisääminen

Jotta kaikki nämä palaset saataisiin kohdalleen, Nordpraktik-hankkeessa alettiin tarjota yrittäjyydestä kiinnostuneita ammatillisen koulutuksen opiskelijoita kansainvälisille yrityksille, joiden on vaikea löytää työntekijöitä paikallisten osaajien puutteen vuoksi. Tämän molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön helpottamiseksi hankkeessa järjestettiin sekä intensiivinen ohjelma että käytännön valmennusta.

Jokainen ohjelma kesti kolme viikkoa ja sisälsi yhden johdantoviikon, kahden viikon työpaikkaharjoittelun ja kolme päivää kestäneen kertaus- ja yhteenvetojakson. Johdantoviikko oli merkittävä koko hankkeen onnistumisen kannalta, sillä jokainen opiskelija sai sen aikana runsaasti valmennusta ja koulutusta ulkomaille lähtöön – monille kyseessä oli ensimmäinen kerta. Jotta opiskelijat olisivat paremmin valmistautuneita ulkomailla asumiseen ja työskentelyyn, heille järjestettiin erityistilaisuuksia, joissa käsiteltiin kulttuuritietoutta, liiketoimintatiedon hallintaa, hankesuunnittelua ja hankkeen johtamista.

Koko ohjelman ajan opiskelijat ja yritykset saivat jatkuvaa valmennusta yrityskonsulteilta. Ohjelman päättyessä opiskelijat pitivät henkilökohtaisia esitelmiä liiketoimintahankkeestaan, kertoivat hankkeensa tärkeimmistä haasteista ja saavutuksista sekä siitä, miten he aikovat hyödyntää kokemustaan tulevaisuudessa.

Laajat tulokset

Hankkeeseen osallistui yhteensä 24 opiskelijaa kahdeksasta koulusta sekä 12 yritystä. Hankkeen koordinaattorit havaitsivat, että valtaosa osallistujista oli erittäin tyytyväisiä kokemukseensa. Monet pidensivät alkuperäistä työharjoittelujaksoaan ja jotkut saivat jopa kokopäivätyön isäntäyrityksestä.

Mikä tärkeintä, hanke osoitti, että Nordpraktik-menetelmä toimii jopa Euroopan äärilaidoilla, joilla kaupunkikeskukset ovat pitkien matkojen päässä toisistaan, pk-yritykset ovat yleensä paikallisia ja vain muutamalla opiskelijalla on ylempi ammatillinen tutkinto. Opiskelijat saivat kokemusta työskentelystä ulkomaisessa yrityksessä ja käytännön koulutusta yrittäjyydestä ja liiketoiminnan kansainvälistämisestä. Yritykset saivat puolestaan tietoa muista markkinoista, ja ne pystyivät joissakin tapauksissa laatimaan harjoittelijansa kanssa strategian juuri noille uusille markkinoille pääsemiseksi.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

NP Nordpraktik -hankkeen kokonaisinvestointi on 460 499 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 218 214 eurolla Pohjoinen-toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013. Investointi kuuluu tutkimusta, kehitystä ja koulutusta koskevaan painopistealueeseen.

Luonnoksen päiväys

09/02/2017