Pohjoismaiden verkosto edistää energiatehokkuusratkaisuja

Rakennusten energiatehokkuutta parantava hanke (Increasing Energy Efficiency in Buildings, IEEB) on koonnut yhteen korkeakoulujen, tutkimuskeskusten ja elinkeinoelämän edustajia. Keskeisenä tavoitteena on auttaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimivia rakennusyrityksiä kehittämään maiden rajat ylittävää liiketoimintaa.

Lisätyökalut

 
IEEB-hanketta testattiin Oulun energiatehokkuuskortteliin rakennetuilla taloilla © IEEB IEEB-hanketta testattiin Oulun energiatehokkuuskortteliin rakennetuilla taloilla © IEEB

" Pohjoismainen yhteistyö sujui erittäin hyvin IEEB-hankkeen aikana ja sen jälkeen sekä hankekumppanien että hankkeeseen osallistuneiden viranomaisten, rakennusalan ja muiden sidosryhmien kanssa – todellista Triple Helix -mallin mukaista yhteistyötä parhaimmillaan. Ylitimme hankkeessa asetetut tavoitteet useimmissa tapauksissa. "

Antti Haapalahti, projektipäällikkö

IEEB-hankkeessa kehitettiin pilottialue nimeltä Oulu Energy Efficiency Quarter (Oulun energiatehokkuuskortteli), jonne hankkeeseen osallistuvat yritykset rakensivat kuusi testitaloa. IEEB tarjosi yrityksille mittaus- ja analyysityökaluja, joiden avulla ne pystyivät lisäämään energiatehokkuutta rakennusprosessissa ja valmiissa asunnoissa. Luulajan teknillinen korkeakoulu osallistui hankkeeseen kehittämällä testiympäristömenetelmän, jonka avulla asiantuntijat pystyivät tutkimaan muun muassa ovien, ikkunoiden ja rakennusmateriaalien energiatehokkuutta.

Hankkeessa kehitettiin myös tietokanta rakennusten tiiviyden ja energiatehokkuuden mittausta varten, ja tiedot esitetään tietokannassa selkeällä, lyhyellä ja luotettavalla tavalla. Tietoja käyttävät rakennusyritykset ja kunnalliset viranomaiset energiankulutuksen tarkempaan arviointiin, mikä puolestaan auttaa parantamaan rakennussuunnittelun laatua ja tehokkuutta.

Liiketoimintaa edistävä hanke

IEEB-hankkeen tavoite tutkia normeja ja käytäntöjä kolmessa pohjoismaassa on auttanut luomaan rajat ylittävää liiketoimintaa elementtirakentamisen alalla. Hanke on rohkaissut kuutta suomalaista pk-yritystä esittelemään tuotteitaan ja palveluitaan kolmessa Pohjois-Ruotsin kaupungissa (Luulaja, Kiiruna ja Jällivaara) vuonna 2015 järjestetyn kiertueen aikana. Lisäksi Norjan Tromssaan perustettiin toimisto, jonka tarkoituksena on tukea suomalaisten talonrakennusyritysten vientitoimintoja.

IEEB-hankkeessa tehdyt havainnot on myös sisällytetty hankkeen kolmen koulutuskumppanin – Oulun ammattikorkeakoulun Suomessa ja Uumajan ja Luulajan teknillisten korkeakoulujen Ruotsissa – opetusohjelmiin. Pitkällä aikavälillä nämä ohjelmat auttavat parantamaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden insinöörien osaamista.

Toinen hankekumppani, Oulun rakennusvalvonta, on onnistunut kannustamaan rakennusyrityksiä parantamaan suoritustaan. Analyysista käy ilmi, että vuosien 2010 ja 2014 välillä kyseisten yritysten tuottamat energiatehokkuustasot olivat 17,5 prosenttia parempia kuin mitä suomalaisissa rakennusmääräyksissä edellytetään.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

IEEB-hankkeen kokonaisinvestointi on 1 448 883 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 619 556 euroa.  Osuus maksetaan ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideohjelmasta ”Pohjoinen”. Työ sijoittuu Elinkeinoelämän kehittäminen ‑prioriteettiin.


Luonnoksen päiväys

16/12/2015