Uutta vauhtia digitaalisisältöpalveluihin Suomessa

Oulun alueelle on perustettu uusia digitaalisisältöön erikoistuneita yrityksiä, jotka ovat käynnistäneet uusia kaupallisia hankkeita. Mobient-hankkeessa tarkasteltiin uusien sisällönjakelukanavien, kuten Internetin, digi-tv:n ja matkapuhelinten, tarjoamia loputtomia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisätyökalut

 
Digitaalinen sisältö  leviää nopeasti koko Suomessa Digitaalinen sisältö leviää nopeasti koko Suomessa

”Interaktiivisten pelien käyttökelpoisuuteen ja kehitykseen erikoistunut ohjelmistoyrityksemme on saanut Mobient-hankkeen kautta uusia vahvuuksia. Mielestämme hanke on tehokas tapa kehittää liiketoimintaa”.
Pirjo Ritokangas-Huttunen, Belleviews Ltd:n toimitusjohtaja

Yhteensä tuettiin 16:ta hanketta, joilla tiedotettiin kuluttajille digitaalisisällön uutuuksista. Hankkeissa painottuivat toisinaan käytännöllisyys ja toisinaan taas leikillisyys pysäköintipalveluista (Nextpark) äänieditointiin (Playtone). Mobient-hanke synnytti alueelle työpaikkoja ja raivasi tietä yhä valoisammalle digitaalialan tulevaisuudelle.

Tärkeää digitaalisisältöä

Mobient-hankkeella tuettiin pienyritysten laajentumista auttamalla niitä markkinoimaan, myymään ja jakamaan tuotteitaan sekä valmistelemalla niitä kansainvälisille markkinoille. Se loi suotuisammat olosuhteet yrityksille, jotka pyrkivät saamaan alalla jalansijaa. Hankkeessa tarkasteltiin myös tekijänoikeuksia ja omistusta koskevaa kuumaa aihetta.

Hankkeen yhteydessä julkaistiin viisi tarjouspyyntöä uusia tuotanto- ja jakelutapoja kehittävien kunnianhimoisten yritysten löytämiseksi. Oulun yliopisto valitsi tarjouspyyntöihin osallistuneista 12 yritystä, joille se myönsi yhteisrahoitusta tuotantokustannuksiin 5 000–20 000 euroa.

Tuloksena oli hankkeita, joihin sisältyi painonvalvontasovellus (MobileCalories), valokuvien tilausjärjestelmä kamerapuhelimille (MobiOrder), seikkailupeli (Dragon Slayer) ja lasten puutarhapeli (Backyard).

Digitaalisisällöstä liiketoimintaan

16:sta rahoitetusta hankkeesta jopa 14 oli jo päässyt markkinoille Mobient-hankkeen lopussa. Monet niistä toimivat nykyisin myös kansainvälisillä markkinoilla. Ne ovat synnyttäneet yhdeksän pysyvää työpaikkaa ja seitsemän tilapäistä työpaikkaa ja varmistaneet 33 työpaikan säilymisen.

Mobient-hanke on auttanut monipuolistamaan alueen talousrakennetta uusilla työvälineillä ja uudella tietotaidolla. Se on myös edistänyt digitaalisisällön hyödyntämistä muilla aloilla, joilla on perustettu yksi uusi yritys ja 10 uutta työpaikkaa.

Täysin päinvastoin kuin aikaisemmat verkottumiskäytännöt, jotka olivat parhaimmillaankin vain yksittäisiä, Mobient on onnistunut luomaan tiiviitä siteitä sisällön- ja mediantuotantoyritysten välille. Se on muuttanut suhtautumista alalla: muut yritykset nähdään nyt pikemminkin mahdollisina yhteistyökumppaneina kuin kilpailijoina.

Tietoviestintätekniikkatuotteiden kehittäjät ja luovat suunnittelijat, joilla on usein puutetta toisen osapuolen kokemuksesta, ovat myös voineet toimia hankkeessa yhteistyössä kaikkien osapuolten hyödyksi. Tämä yhteistyö on herättänyt luottamusta ja luonut uusia yhteistoimintamahdollisuuksia.

Luonnoksen päiväys

16/12/2009