Parempaa ikääntymistä: palvelusuunnittelu tuo uudistuksia vanhustenhoitoon

Design-led innovations for Active Ageing -hankkeeseen osallistui kaupunkeja kahdeksasta Euroopan maasta. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja vaihtaa sosiaalisia innovaatioita ja parhaita käytäntöjä, joiden avulla voidaan vastata väestön ikääntymisestä aiheutuviin haasteisiin.

Lisätyökalut

 
Hankkeessa vanhustenhoidon asiantuntijat etsivät yhdessä palvelusuunnittelijoiden kanssa väestön ikääntymiseen liittyviä ratkaisuja. Hankkeessa vanhustenhoidon asiantuntijat etsivät yhdessä palvelusuunnittelijoiden kanssa väestön ikääntymiseen liittyviä ratkaisuja.

Suunnittelu voi toimia innovaatioiden vauhdittajana ja käyttäjälähtöisyyden edistäjänä. Tämän osoittaa DAA-hanke, jossa vanhustenhoidon asiantuntijat etsivät yhdessä palvelusuunnittelijoiden kanssa kestäviä ratkaisuja väestön ikääntymiseen.

Skenaarioista uraauurtavia esimerkkejä

Kukin kahdeksasta kaupungista keskittyi tiettyyn vanhustenhoitopalvelujen osa-alueeseen eli ”skenaarioon”. Asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden avulla laadittiin ns. suunnittelukatsauksia, joita käsiteltiin työpajoissa ja tapahtumissa. Tavoitteena oli näin löytää parhaat keinot ideoiden toteuttamiseksi. Hankkeessa pyrittiin aina yhdennettyyn lähestymistapaan, jossa otettiin huomioon sidosryhmät ja käyttäjät.

Johtava hankekumppani Helsinki valitsi tapaustutkimusta varten yhden alueen, jossa testattiin henkilökohtaisen budjetoinnin malleja. Henkilökohtaisen budjetin avulla ikääntyneet voivat suunnitella ja hallinnoida tuen ja palvelujen tasoa omien tarpeidensa mukaan. Ikääntyneiden itsenäisyys ja turvallisuus olivat teemana myös Oslossa, jossa keskityttiin hyvinvointitekniikan käyttöön, sekä Berliinissä, jossa selvitettiin tietotekniikka-avusteiseen asumiseen liittyvien toimenpiteiden onnistumisen edellytyksiä.

Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja julkisen hallinnon parantaminen

Useissa hankkeissa käsiteltiin sosiaalista osallisuutta. Belgian Antwerpenissa tutkittiin, miten kaupunkiympäristössä voidaan löytää sosiaalisesti eristyneet ikääntyneet. Varsovassa puolestaan selvitettiin koulutusalan organisaatioiden asemaa ikääntyneiden sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisemisessä.

Tukholman kaupunki laati suunnitelman siirrettävien sprinklereiden käyttöönotosta parantaakseen ikääntyneiden henkilöiden asuntojen palosuojelua. Suunnitelma oli osa kaupungin pyrkimystä parantaa ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyviä toimintatapoja. Bulgarian pääkaupunki Sofia pyrkii ikäystävälliseksi yhteiskunnaksi vahvistamalla yhteistyötä voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja vapaaehtoisryhmien kanssa. Barcelona puolestaan suunnitteli Alzheimerin tautia sairastaville tarkoitetun terveydenhuoltojärjestelmän.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Design-led innovations for Active Ageing (DAA) -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 2 022 700 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 1 366 133 euroa. Osuus maksetaan Interreg IVC -toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

18/01/2016