Lahti vihertyy

RegioStars 2009 FinalistInnovaatio ja investointi ympäristöteknologioihin, erityisesti kierrätykseen, energiatehokkuuteen, jätteenkäsittelyyn ja maaperän puhdistukseen, ovat keskeisiä teemoja Lahden ympäristöteknologian Cleantech-osaamisklusterissa. Ympäristöteknologian klusteri on muuttanut Lahtea. Ennen kehityksen jälkijunassa laahannut Lahti isännöi nyt Suomen johtavaa ympäristöteknologian keskusta.

Lisätyökalut

 
Tuuli on yksi puhtaan energian keino Suomessa Tuuli on yksi puhtaan energian keino Suomessa

”Ympäristöteknologian klusteri on käytännössä välttämätön alueen ympäristöasioiden parissa toimiville yrityksille. Monet näistä yrityksistä ovat pieniä, ja niiden mahdollisuudet osallistua hankkeisiin suurten yritysten kanssa ovat klusterissa paljon paremmat.”
Eero Pekkola, Oilon Oy:n toimitusjohtaja

EU:n hankkeelle myöntämä 1,5 miljoonan euron investointi toimi tarvittavana kimmokkeena innovoinnin ja ympäristöteknologioiden kehityksen edistämiseksi. Hanke synnytti 170 uutta työpaikkaa ja 20 uutta ympäristöteknologian yritystä, ja se keräsi yli 30 miljoonan euron kokonaisinvestoinnin.

Pilottihankkeita maailmanlaajuisille markkinoille

Lahden ympäristöteknologian osaamisklusteri auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä pääsemään nopeasti laajeneville ympäristöteknologian markkinoille, joiden vuotuisen kasvun arvioidaan olevan 5–15 prosenttia. Klusteri tarjoaa palveluja, jotka helpottavat siinä mukana olevien 200 yrityksen verkostoitumista ja laajentumista kansainvälisille markkinoille.

Klusteri toimii myös porttina ulkomaisille yrityksille, jotka haluavat löytää kumppaneita Suomesta. Nämä yritykset perustavat verkostoja pienempien suomalaisyritysten kanssa ja laajentavat näin omaa liiketoimintaansa ja raivaavat suomalaisyrityksille tietä kansainvälisille markkinoille.

Klusteriin kuuluu neljä keskusta, jotka tarjoavat asiantuntemusta Suomen ympäristöalalla: Lahti, Kuopio, Oulu ja Helsinki. Nämä keskukset ovat erikoistuneet kukin tiettyyn ympäristöteknologian alaan ja edistävät kasvua alan yrityksissä. Keskukset kattavat noin 60 prosenttia Suomen ympäristöteknologian liiketoiminnasta ja jopa 80 prosenttia maan ympäristöteknologiatutkimuksesta.

Tiennäyttäjä

Klusteria koordinoivasta Lahden tiede- ja yrityspuistosta on tullut Suomen johtava ympäristöteknologiakeskus. Vuosina 2005–2007 alueelle muutti noin 20 ympäristöteknologia-alan yritystä ja organisaatiota. Puiston liiketoiminnan kehittämis- ja muuttamispalvelut ovat vetäneet puoleensa investointeja yli 30 miljoonan euron arvosta ja luoneet alueelle noin 170 uutta työpaikkaa.

Lahden ympäristöteknologian osaamisklusteri on myös kehittänyt vahvoja kumppanuuksia ympäristöteknologiaklustereiden ja tiedepuistojen, korkeakoulujen, riskipääomaorganisaatioiden, SAK:n ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kansalliset klusteriohjelmat ja Suomen hallitus ovat tukeneet klusteria aktiivisesti.

Luonnoksen päiväys

17/12/2009