InnoEnvi: seitsemän aluetta yhdistävät voimansa ympäristön hyväksi

Etelä-Suomessa yksityinen ja julkinen sektori toimivat yhteistyössä tukeakseen ympäristöasioihin suuntautuneita yrityksiä.

Lisätyökalut

 

Konteksti


On tunnettua, että ympäristöasioissa Suomessa asetetaan rima korkealle. Alan suomalainen ammattitaito tunnetaan koko EU:ssa. Kuitenkin alan aktiiviset yritykset, runsaasta lukumäärästään (3600 koko maassa) huolimatta, ovat usein kooltaan vaatimattomia. Kasvaakseen pienten ja keskisuurten yritysten täytyy tehdä järjestelmällistä yhteistyötä sopivien kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. InnoEnvi-projekti Etelä-Suomessa pyrki juuri tähän päämäärään. Projektissa luotiin ympäristöalan toimijoista aihekohtaisia ryhmittymiä ("klustereita") ja alaryhmiä ("mini-klustereita"), jotta ne saisivat uusia tilaisuuksia yhteistyöhön ja kasvattaisivat vientimahdollisuuksiaan.


Ryhmittymät


InnoEnvin tavoitteena oli varmistaa ympäristöalan osaamisen kehittyminen ja kannustaa todellista yhteistyötä samalla sektorilla toimivien yritysten sekä teknologiakeskusten, yliopistojen jne. välillä. Keinoina käytettiin esimerkiksi alan yritysten inventointia, markkinoiden ja resurssien tutkimista, osaamisen tunnistamista ja ympäristöalan uusia suuntauksia. Kaiken toiminnan tukena oli verkkopalveluportaali, jonka tarjoamaa tietoa päivitettiin säännöllisesti.


Projektin aikana palveluvalikoima laajeni huomattavasti bioenergiasta aina pilaantuneen maaperän käsittelyyn ja kasteluputkien valmistamisesta geotekniseen neuvontaan. Viiden alaryhmän (puhdas energia, jätevesihuolto, kaivostoiminnan ekologinen seuranta, jätehuolto ja ympäristötarkkailu) toiminta oli projektissa keskeisellä sijalla. Alaryhmät tarjosivat pienille ja keskisuurille yrityksille tilaisuuden hyödyntää suurten yritysten, asiantuntijakeskusten ja kansallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen resursseja ja kokemuksia.


Yhdessä yritysten kanssa aloitetut hankeet käsittivät muun muassa strategista suunnittelua, markkinointia, mainosmateriaalin tuottamista, osallistumista messuille ja kiertueisiin, tutkimus- ja kehitysvälineiden toteuttamista jne.


Kumppanit


InnoEnvin projektikumppanit (pääasiallinen kumppani Green Net Finland, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Turku Science Park Oy) ovat alueellisia organisaatioita, joiden ammattitaito ympäristöalan yritysten tukemisessa on todistettua. Nämä kumppanit olivat myös riittävän motivoituneita jatkamaan työtä myös projektin päätyttyä. Kaikki osapuolet olivat vakuuttuneita projektin jatkumisesta jo ennen sen varsinaista aloittamista.


Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) hoiti projektin tärkeintä ulkoistettua palvelua, ryhmittymissä työskentelemistä koskevaa konsultointia. Helsingin teknillinen korkeakoulu (Dipoli) oli vastuussa tieteellisten videokonferenssien järjestämisesta Internetissä.


Tulokset


InnoEnvi-projektilla oli lumipallovaikutus ympäristöalan yritysten kehitykseen koko maassa ja jopa kansainvälisellä tasolla. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun useat Suomen alueet yhdistivät voimansa klusterimuotoisessa työskentelyssä tietyn markkina-alueen järjestelmällistä kehittämistä varten.


Seitsemän Etelä-Suomen alueen yksityiset ja julkiset yritykset järjestäytyivät verkostoksi. Kun projektin alkuvaiheessa mukana oli 700 yritystä, nykyään niitä on kymmenen kertaa enemmän ja ne ovat lähtöisin seitsemästä eri maasta. Tiedonvaihdon helpottamiseksi alaryhmien jäsenten välillä on kehitetty neljä verkkopalvelua, ja julkaistu 33 julkaisua. Nykyään InnoEnvi on pannut vireille yli 50 toisen ja kolmannen sukupolven projektia. Suuri motivaatio, asiantuntemus ja hyvä kumppanien välinen toimintailmapiiri ovat olleet menestyksen pääasiallisia avaimia.


Luonnoksen päiväys

01/06/2002