Tehokas, turvallinen ja kestävä liikenne merellä

EfficienSea muuttaa Itämeren alueen meriliikenteen turvallisuuden johtavaksi esimerkiksi.

Lisätyökalut

 
E-navigointi on meriliikenteen tietojen yhdenmukaistettua luomista, keräämistä, yhteensovittamista, vaihtoa ja esittämistä aluksessa ja maissa sähköisessä muodossa. Se edistää ankkuripaikasta toiseen navigoinnin turvallisuutta merellä ja meriympäristön suojelua. E-navigointi on meriliikenteen tietojen yhdenmukaistettua luomista, keräämistä, yhteensovittamista, vaihtoa ja esittämistä aluksessa ja maissa sähköisessä muodossa. Se edistää ankkuripaikasta toiseen navigoinnin turvallisuutta merellä ja meriympäristön suojelua.

EfficienSea-hanke on Baltic Sea Region Programme (Itämeren alueen ohjelma) -ohjelmaan kuuluva strateginen hanke, ja sillä on siten merkittävä rooli meriliikenteen turvallisuutta ja onnettomuustilanteisiin reagointia koskeviin vakaviin ongelmiin vastaamisessa. EfficienSea on samalla myös Itämeren alueen EU-strategian, joka on laatuaan ensimmäinen EU:n makroalueellinen strategia, lippulaivahanke.

Meriliikenteen turvallisuuden liikkeellepaneva voima

EfficienSea on yhteistyöhön perustuva hanke, johon osallistuu 16 hankekumppania kuudesta Itämeren alueen valtiosta. Hankkeen tavoitteena on parantaa meriliikenteen turvallisuutta ja alueen ympäristön tilaa selkeillä ja koordinoiduilla toimilla. Kansallisista ja alueellisista viranomaisista ja tutkimuslaitoksista muodostuva ryhmä kehittää ja toteuttaa välineitä, joilla taataan turvallinen, kestävä ja tehokas liikenne merellä.

Innovatiiviset välineet

EfficienSea-hankkeen kunnianhimoiset välineet korostavat ennen kaikkea e-navigointia. E-navigointi on käsite, joka mullistaa meriliikenteen turvallisuuden vähentämällä tietotulvaa ja yksinkertaistamalla navigointia. Tuloksena oleva järjestelmä tehostaa meriliikenteen datan ja tietojen käsittelyä ja lähettämistä entisestään.

Tämän kehyksen puitteissa EfficienSea-hankkeessa luodaan myös monia oheispalveluita. Tällaisiin palveluihin sisältyvät välineet, jotka kykenevät simuloimaan lisääntyneen meriliikenteen vaikutuksia ja riskejä. Lisäksi hankkeella pannaan täytäntöön useita tiedostuskampanjoita, joiden tavoitteena on edistää merenkulkuammattien houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. 

 

Turvallisemmat merialueet

EfficienSea-hankkeella saavutetaan jo tuloksia. Ohjelmassa on kehitetty prototyyppejä erilaisia e-navigointipalveluja varten ja siinä toteutetaan niiden käyttökokeiluja. Ohjelmassa on vastattu rekrytointihaasteisiin kehittämällä yhteinen harjoittelijaohjelma, joka pitää sisällään monia seminaareja, työpajoja, videofoorumeja ja sosiaalisen median foorumeja. Lisäksi ohjelmassa kehitetään innovatiivista automaattisen tunnistusjärjestelmän työkalua, joka helpottaa laivan liikkeiden seuraamista entistä tarkemmin.

”EfficienSea on yksi tärkeimmistä hankkeista Itämeren alueella, sillä se takaa sekä merta että meriympäristöä käyttävien henkilöiden turvallisuuden.”

  • Darijus Valiucko, tiedottaja, Baltic Sea Region Programme 2007–2013.

Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Tehokas, turvallinen ja kestävä liikenne merellä (EfficienSea) -hankkeen kokonaisbudjetti on noin 8 000 000 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 5 000 000 EUR. Osuus maksetaan Baltic Sea Region Programme -ohjelman kautta. Hankkeen johtava hankekumppani on Tanskan meriviranomainen.


Luonnoksen päiväys

29/04/2014