Alkuperäiskansojen taloudellisten mahdollisuuksien parantaminen

INDIGEE 2 -hanke on auttanut perustamaan ja kehittämään yrityksiä Pohjois-Norjan, -Ruotsin ja -Suomen sekä Luoteis-Venäjän saamelaisalueilla.

Lisätyökalut

 
Kestävät liiketoimintatavat säilyttävät saamelaiskulttuurin elävänä.  © LM Utsi Kestävät liiketoimintatavat säilyttävät saamelaiskulttuurin elävänä. © LM Utsi

" Koska yrityksillä on suuri merkitys saamelaiskulttuurin kannalta, on tärkeää, että saamelaiset hankkivat lisätietoa yrittäjyydestä. INDIGEE 2 -hanke on edistänyt tiedonsaantia erilaisen toiminnan, kuten tiedotusseminaarien, julkaisujen sekä hankkeen osallistujien avulla. Useimmat osallistujat tulevat pienistä yhteisöistä, ja heidän hankkimallaan liiketoimintaosaamisella on ollut verraten suuri paikallinen vaikutus. "

Lars Miguel Utsi, projektipäällikkö, Svenska Samernas Riksförbund, Ruotsi

INDIGEE 2 -hankkeen menestymisen avaintekijänä oli tarjota Euroopan pohjoiskolkassa asuville saamelaisille tietoa ja välineitä, joiden avulla he voivat saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden ja säilyttää ainutlaatuisen elämäntapansa.

Välitön vaikutus

INDIGEE 2 -hankkeessa oli mukana 48 osallistujaa Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Murmanskin alueelta Venäjältä. Hanke on ollut menestys: tähän mennessä on perustettu neljä uutta yritystä ja luotu neljä uutta työpaikkaa.

Yhteensä kuusi yritystä on ilmoittanut voittojensa kasvaneen. Hankkeen aikana on tuotu markkinoille 13 uutta tuotetta ja käynnistetty viisi uutta palvelua. Vuoden kuluessa tuodaan markkinoille vielä 30 tuotetta ja palvelua.

Uusia mahdollisuuksia

INDIGEE 2 oli monikielinen ja monialainen hanke, joka ulottui neljään maahan. Yritysneuvojat selvittivät uusia mahdollisuuksia ja kehittivät strategioita yhdessä yrittäjien kanssa.

Norjalainen Odd-Levi Paulsen tuli mukaan INDIGEE 2 -hankkeeseen löytääkseen uusia mahdollisuuksia Julev Film -yhtiölleen, joka tuottaa saamelaisiin tarinoihin ja saamen kieleen keskittyviä dokumenttielokuvia. Paulsen on pystynyt laajentamaan liiketoimintaansa hankkeen ansiosta.

Maksim Vasiljev ja Andrei Dubovtsev osallistuivat INDIGEE 2 -hankkeeseen, koska he halusivat kehittää Venäjän Murmanskin alueella sijaitsevaa poronhoitoyritystään. Inarilainen Elle Valkeapää oli yksi 16:sta INDIGEE 2 -hankkeeseen osallistuneesta, joiden tavoitteena oli kehittää perinteisiin saamelaiskäsitöihin keskittyvää yritystään.

Kestävä kehitys

Teollisuuden kehitys ja Barentsin alueen luonnonvarojen hyödyntäminen vaikuttavat alkuperäiskansojen elämäntapaan. Tällä on todennäköisesti vaikutusta tuleviin sukupolviin.

INDIGEE 2 -hankkeen tavoitteena oli auttaa alueen nuoria löytämään mahdollisuuksia kestävän taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen yrittäjyyden avulla. Kohteena olivat perinteiset elinkeinot, kuten käsityö, poronhoito, metsästys ja kalastus, sekä uudemmat mahdollisuudet, kuten matkailu, moderni suunnittelu, taide ja tietotekniikka.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

INDIGEE 2 – Indigenous Entrepreneurship -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 1 162 999 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 315 909 euroa. Osuus maksetaan Pohjoinen-toimintaohjelman (Saamen osaohjelma) kautta.


Luonnoksen päiväys

19/08/2015