Rajat ylittävä yhteistyö on parantanut terveydenhuoltopalveluita Tornionlaaksossa

Suomen ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmien välinen yhteistyö on parantanut erityisesti ikääntyvien ja raja-alueen työntekijöiden elämänlaatua Tornionlaaksossa. Hankkeen myötä on myös otettu käyttöön sähköisen terveydenhuollon menetelmiä sekä hankittu uusia välineitä alueen sairaaloihin ja lääkäriasemille.

Lisätyökalut

 
Rajat ylittävän terveydenhuollon hanke yhdistää Tornionlaakson terveyspalvelut Suomessa ja Ruotsissa © Elisabeth Eero / Healthcare without borders Rajat ylittävän terveydenhuollon hanke yhdistää Tornionlaakson terveyspalvelut Suomessa ja Ruotsissa © Elisabeth Eero / Healthcare without borders

" Yksi hankkeen konkreettisista tuloksista on kiireellisen sairaanhoidon yhteistyötä koskeva sopimus. Nyt ambulansseja ja helikoptereita voidaan käyttää rajan kummallakin puolella, ja potilaiden kustannuksista eri alueilla huolehditaan. "

Elisabeth Eero, hankekoordinaattori

Tornionlaakso on harvaan asuttu Ruotsin ja Suomen raja-alue, jossa huomattava osa väestöstä on ikääntynyttä. Aiemmin monet potilaat joutuivat matkustamaan kauas voidakseen käyttää kansallisia terveydenhuoltopalveluita, vaikka toisella puolella rajaa sijaitsevat palvelut olisivat olleet paljon lähempänä.
EU:n rahoittaman rajat ylittävän terveydenhuoltohankkeen myötä tähän ongelmaan on tartuttu tarjoamalla hyvin järjestettyjä rajat ylittäviä terveydenhuoltopalveluita. Käyttöön on otettu myös uusia teknisiä menetelmiä, kuten kiireellisissä tapauksissa käytettävä videokonsultaatio ja röntgenkuvien siirto digitaalisesti. Potilaskuljetuksista huolehtii nyt lähin ambulanssi asuinmaasta riippumatta, jolloin järjestelmä on potilaan kannalta tehokkaampi ja parempi.

Terveydenhuollon työntekijät yhteistyössä

Hanke oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin terveydenhuoltojärjestelmien aikaisempaa yhteistyötä ja keskityttiin siihen, mitä on tehtävä, jotta toiminnan tehokkuus ja turvallisuus voidaan taata sekä potilaiden että henkilökunnan näkökulmasta. Toisessa vaiheessa kokeiltiin ja toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa laadittuja ehdotuksia.
Hankkeen myötä käyttöön on otettu uusia työtapoja: esimerkiksi kummallakin puolella rajaa sijaitsevilla terveyskeskuksilla on pääsy toistensa terveystietoihin, potilaat voivat keskustella lääkärinsä kanssa myös virka-ajan ulkopuolella käyttämällä videokonsultaatiota ja henkilökunta on saanut käyttöönsä uusia välineitä, kuten digitaalisia työkaluja röntgenkuvien siirtoon.
Myös yhteisiä hätätilanneharjoituksia on pidetty. Niissä on testattu resursseja, rajat ylittävän yhteistyön tasoja, tiedonkulkua ja hälytyksiä. Harjoituksissa on havaittu kehittämiskohteita, jotka toimivat nyt uusien hankkeiden perustana.

Lisähyötyjä alueelle

Hanke on osoittanut toimivuutensa hätätilanteiden käsittelyssä ja pitkäaikaisten toimintasuunnitelmien laadinnassa. Se on antanut alueen asukkaille myös vapauden valita terveydenhuoltopalveluiden tarjoajan riippumatta siitä, kummalla puolella rajaa kyseinen toimija sijaitsee.

Tiiviimpi kuntien välinen yhteistyö on lisännyt myös hyvien käytäntöjen vaihtoa terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa. Toiminta hätätilanteissa on nopeampaa ja tehokkaampaa, mikä lisää työntekijöiden turvallisuutta. Etäisyyksien huomiointia koskevat tekniset ratkaisut ovat käytössä myös kaupunkialueilla.

Uusi malli on vahvistanut myös alueen taloutta. Alueen kunnat ovat käynnistäneet monenlaista yhteistyötä, kuten kaivoshankkeet Pajalassa ja Kolarissa.


Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Gränslös Vård (Rajatonta hoitoa) -hankkeen kokonaisinvestointi on 1 359 872 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 815 316 eurolla Interreg IV A Pohjoinen toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

26/01/2018