Suomen ensimmäisen Geoparkin perustaminen on piristysruiske pohjoissuomalaiselle matkailulle ja ympäristötietoisuudelle

64 leveyspiirillä noin 200 km napapiirin eteläpuolella sijaitseva Rokua Geopark on maailman pohjoisin Geopark, jonka poikkeuksellinen maasto on houkutellut viime vuosina yhä enemmän vierailijoilta kaikkialta maailmasta.

Lisätyökalut

 
Geopark edistää maaperä- ja ympäristömatkailua. Geopark edistää maaperä- ja ympäristömatkailua.

Puisto on ollut osa Geopark-verkostoa vuodesta 2010. Kaikkiaan maailmassa on 91 Geopark-puistoa, joista puolet sijaitsee Euroopassa. Rokuan lisäksi Pohjoismaissa on kolme muuta Geopark-puistoa: yksi Islannissa ja kaksi Norjassa. Yhteistä puistoille on, että ne jakavat parhaat käytännöt ja kokemukset, joilla luonnontieteitä voidaan opettaa ja geologista perintöä säilyttämiseen sekä geologista matkailu ja kestävää kehitystä edistää.

Rokua Geoparkin pinta-ala on 1 326 km². Tämä pinta-ala sisältää vuonna 1956 perustetun Rokuan kansallispuisto. Tälle alueelle ominaista on viimeisen jääkauden muokkaama maasto, kuten harjuselänteet ja supat. Puisto tunnetaan myös harjuista ja dyyneistä, ja siellä on runsaasti vaelluspolkuja ja hiihtolatuja.

Yhä useammat tulevat ihailemaan puiston luonnonihmeitä

Geopark perustettiin vuonna 2010, jonka jälkeen puistoa on kehitetty useilla EAKR:n rahoittamilla hankkeilla, jotta sen koko potentiaali saataisiin käyttöön. Näitä hankkeita ovat muun muassa Geoparkin internet-näkyvyyden parantaminen, brändäys ja markkinointi. Kolme viimeisintä hanketta on ajoitettu vuosille 2010–2013, ja niiden tavoitteena on organisoida ja hienosäätää Geoparkin toimintamallia. Hankkeeseen kuuluu myös uuden opetus- ja elämysmateriaalin tuottaminen.

Toinen hanke keskittyy parantamaan puistoon liittyvää yrittäjyyttä ja kolmas matkailuinfrastruktuuria, kuten vaellusreittien ja opastuskeskuksen rakentamista.

Opastuskeskuksen näyttelyssä kerrotaan Geopark-alueen muodostumisesta. Näyttelyn teemoja ovat geologia, historia, luontoa ja nykyaika. Opastuskeskuksessa vierailevat voivat tutustua myös vaihtuviin näyttelyihin ja Rokuan harjualueen pienoismalliin.

Geoparkin toimitusjohtaja ja projektipäällikkö Vesa Krökin mukaan puiston perustaminen on edistänyt alueen matkailua. Vaikka puisto on ollut jo jonkin aikaa suosittu suomalaisten ja jossain määrin myös saksalaisten ja ruotsalaisten matkailijoiden keskuudessa, puistossa vierailee nyt yhä useammin matkailijoita myös muualta maailmasta.


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

Rokua Geopark -hankkeen kokonaisbudjetti on 522 350 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2007–2013 on 261 175 EUR. Osuus maksetaan Pohjois-Suomen toimenpideohjelman kautta. Suomen valtion osuus on 104 470 EUR ja Geoparkin oma osuus 156 705 EUR.


Luonnoksen päiväys

25/04/2013