Uutta yritystoimintaa Keski-Karjalaan

Keski-Karjala nousee taloudellisesta taantumasta houkuttelemalla uusia yrityksiä ja luomalla uusia työpaikkoja. Uutta yritystoimintaa Keski-Karjalaan -hanke auttaa yrityksiä vahvistamaan investointi- ja kehitystoimintaansa tulevaisuuden turvaamiseksi.

Lisätyökalut

 
Puhos 2013 -hanke houkuttelee uusia energia- ja ympäristöalan yrityksiä. Puhos 2013 -hanke houkuttelee uusia energia- ja ympäristöalan yrityksiä.

" Hankkeiden perimmäisenä tavoitteena on houkutella alueelle uusia yrityksiä ja luoda uusia työpaikkoja. Vuodesta 2013 lähtien olemme olleet yhteydessä 431 yritykseen ja löytäneet työtä 140:lle työttömäksi jääneelle henkilölle. "

Antti Suhonen, projektipäällikkö, Puhos 2013 -hanke

Hankkeen kohdeyritykset suunnittelevat sijoittautumista seudulle ja ovat sitoutuneet palkkaamaan lomautettuja työntekijöitä. Hanke tukee myös jo toiminnassa olevia yrityksiä, jotka suunnittelevat uuden työvoiman palkkaamista. 

Myönteisiä vaikutuksia

Uutta yritystoimintaa Keski-Karjalaan -hankkeen menestys on tuottanut useita muita hankkeita. Puhos 2013 -hankkeen tavoitteena on kehittää taantuman vuoksi lähes tyhjentyneestä Puhoksen teollisuusalueesta moderni keskus, joka synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikkoja, tuo verotuloja ja hyödyttää näin koko Keski-Karjalaa. Hankkeen erityisenä painopisteenä on energia- ja ympäristöala, muun muassa uudet energiantuotantolaitokset ja kierrätyskeskukset.

Puhos 2013 -hanketta tukevan Akseli-hankkeen tavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus Keski-Karjalan yrityksiä varten sekä edistää paikallisten asukkaiden työllistymistä. Työvoimatarpeita selvitetään yhdessä yritysten kanssa koulutuksen järjestämiseksi. Hankkeen avulla pyritään myös parantamaan työttömien työllistyvyyttä järjestämällä heille tarvittavaa koulutusta.

Vuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen talouskriisi koetteli ankarasti Keski-Karjalaa. Monet teollisuuslaitokset ja yritykset lopettivat toimintansa, ja työttömyys ampaisi 12,4 prosentista 17,6 prosenttiin. Hallitus nimesi alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Rakennemuutoshankkeiden ansiosta alueelle on nyt syntynyt yli 150 uutta työpaikkaa.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

"Structural Change in Central Karelia project cluster: Creating new business in Central Karelia, Puhos 2013 and Akseli" -hankeklusterin kokonaisinvestoinnit ovat 1 200 000 EUR. Euroopan aluekehitysrahastosta hankkeille myönnettiin 705 000 EUR Itä-Suomen toimenpideohjelman toimintalinjan 2 "Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen" kautta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

30/09/2014