Keski-Suomen yhteisöt tuovat yhdessä laajakaistayhteydet maaseudulle

Kuntien välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet harvaan asutussa Keski-Suomessa, ja ne tekevätkin usein vapaaehtoisesti yhteistyösopimuksia keskeisten palveluiden tarjoamisessa. Suomalaisten kokemuksen mukaan keskeisten palveluiden tarjoaminen syrjäseutujen asukkaille onnistuu paremmin yhteistyössä muiden pienten kaupunkien kanssa.

Lisätyökalut

 
Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Keski-Suomen maaseudulla. © Saarijärven kunta Laajakaistayhteydet ovat parantuneet Keski-Suomen maaseudulla. © Saarijärven kunta

Kaupallisilla yrityksillä ei aina ole yhtä kiire levittää televiestintäteknologiaa syrjäisille maaseutualueille kuin muualle. Tämä voi johtaa eräiden Euroopan syrjäisimpien maaseutualueiden eristyneisyyteen sekä kaupallisessa ja ammatillisessa mielessä että henkilökohtaisella tasolla.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittaman nopeita laajakaistayhteyksiä tarjoavan hankkeen ansiosta alueen asukkaat voivat käyttää laajaa verkkopalveluiden valikoimaa.

Hankkeessa Keski-Suomeen tuotiin Ethernet-verkkotekniikkaa hyödyntävä nopea laajakaistaverkko. Mukana olleet kunnat yhdistivät voimavaransa toteuttaakseen investoinnin, jollaiseen minkään kunnan rahkeet eivät olisi yksinään riittäneet. Hankkeessa perustettiin myös alueen yhteinen tietoportaali.

Televiestinnän ajanmukaistaminen teki telelääketieteestä ja verkko-opetuksesta todellisuutta

Alueen televiestinnän ajanmukaistaminen mahdollistaa nyt telelääketieteen aiempaa laajemman käytön. Esimerkiksi diabeetikot voivat verkkosivuston palvelujen avulla valvoa terveydentilaansa kotoaan käsin. Syrjäseuduilla potilaiden kotoa voi olla pitkä matka lähimpään terveyskeskukseen. Kun potilaan veriarvoja ja sokeritasoja voidaan valvoa verkossa, aikaa tuhlautuu vähemmän matkustamiseen.

Laajakaistayhteyden tarjoaminen koko Keski-Suomeen on myös mahdollistanut verkko-opetusohjelmistojen aiempaa laajemman käytön kouluissa ja korkeakouluissa, joten myös syrjäseutujen opiskelijat voivat käyttää laajaa verkkokurssien valikoimaa.

Projektipäällikkö Hilkka Laineen mukaan hanke auttoi parantamaan alueen laajakaistayhteyksien laatua, ja palveluiden ja operaattorien käyttäjillä on nyt paljon enemmän valinnanvaraa.

Laajakaistan tuominen syrjäseuduille on auttanut vahvistamaan alueellista yhteenkuuluvuutta, mikä on eräs Euroopan unionin tärkeimmistä tavoitteista. Tällainen hanke, jossa pyritään tavoittamaan kaukaiset alueet, auttaa Euroopan unionia myös saavuttamaan tavoitteensa edistää älykästä ja osallistavaa kasvua.


Kokonaisinvestointi ja EU:n rahoitus

Kokonaisinvestoinnit ”Rurban – Finland: Laajakaistapalveluita Keski-Suomen maaseudulle” -hankkeeseen olivat 196 230 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudeksi 2000–2006 oli 98 115 euroa.


Luonnoksen päiväys

31/10/2013