Ympäristöklusterit

Suomalaisia pidetään ympäristöalan asiantuntijoina. Monet alan yritykset ovat kuitenkin pieniä ja niillä on laajentumisvaikeuksia. Ympäristöalan yritysten liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksien parantamiseksi Etelä-Suomen InnoEnvi-hanke on luonut ympäristöalan toimijoista aihekohtaisia ryhmiä (klustereita) ja alaryhmiä (miniklustereita) ja käynnistänyt yli 50 toisen ja kolmannen sukupolven hanketta.

Lisätyökalut

 
InnoEnvi on mukana energiatehokkuustoiminnassa InnoEnvi on mukana energiatehokkuustoiminnassa

"InnoEnvi-projekti antoi lähtölaukauksen yrityksellemme. Projektin aikana luodusta verkkopalvelusta on tullut laajempi kansainvälinen tiedonvaihtokanava, jonka ansiosta liiketoimintamme on kehittynyt huomattavasti”
Janne Koivisto, toimitusjohtaja, Ympäristökonsultointi Hyötyvisio Oy

Ympäristöalan yritysten tietotaidon ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseksi on luotu 650 yrityksen rekisteri, josta on linkit vastaaviin kansainvälisiin yritysrekistereihin Näiden rekisterien avulla yli 6 000 eri puolilla maapalloa sijaitsevaa yritystä vaihtaa ympäristöalaan liittyviä tietoja ja kokemuksia.

Vähäisetkin hankkeet palkitaan anteliaasti

InnoEnvin yhteistyökumppanit – Green Net Finland ry, joka on InnoEnvin pääasiallinen kumppani, sekä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Koulutuskeskus Dipoli, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy – ovat arvostettuja ympäristöalan yrityksiä tukevia alueellisia organisaatioita.  Alkuvaiheessa ympäristöalan hankeohjelmaan osallistui 700 yksityisen ja julkisen sektorin yritystä. Nykyisin näiden yritysten lukumäärä on kymmenkertaistunut, ja ne edustavat seitsemää maata. Vuoden 2003 elokuussa avattiin neljä verkkopalvelua, joiden avulla alaryhmien jäsenet ovat voineet vaihtaa tietoja. Kuusi markkina- ja trenditutkimusta, ”Green Net Mining”-esite ja muut samankaltaiset esitteet, 33 julkaisua, strateginen suunnittelu, markkinointi, näyttelyt ja kiertueet ovat tärkeä osa InnoEnvin toimintaa.

Uusien ryhmittymien muodostuminen

Alaryhmät ovat kehittäneet kaivos- ja mineraaliteollisuuden jäte-, energia ja vesihuoltoon, viemäröintiin sekä ympäristömittauksiin, -tutkimuksiin ja -johtamiseen liittyviä yhteishankkeita ja tarjoavat pk-yrityksille mahdollisuuden hyödyntää suurempien yritysten resursseja ja kokemuksia, asiantuntijakeskuksia sekä kansallisia ja kansainvälisiä kehitysyhteistyön palvelukeskuksia.

Suomalaisen asiantuntemuksen lumipallovaikutus

Bio-energia, pilaantuneen maan kunnostus, kasteluputkien valmistus ja geotekninen konsultointi ovat esimerkkejä InnoEnvin monipuolisista palveluista ja kehityskohteista. InnoEnvi-projektilla on ollut huomattava vaikutus ympäristöalan yritysten kasvuun sekä Suomessa että ulkomailla, ja sen ryhmittymismallia on sovellettu FEEN Prognoos-hankkeeseen, jonka tuloksena Etelä-Suomen ympäristöryhmittymä laajeni Viroon ja perustettiin suomalais-virolaisia sektorikohtaisia alaryhmiä.


Luonnoksen päiväys

23/12/2009