Tutkimuksen ja innovoinnin osaamisklusteri

Pohjois-Karjalassa luodaan uusia mahdollisuuksia yhdistämällä luonnontieteellistä ja teknologista osaamista.

Lisätyökalut

 
Pohjois-Karjalan huipputekniikan tutkimus herättää kansainvälistä kiinnostusta. Pohjois-Karjalan huipputekniikan tutkimus herättää kansainvälistä kiinnostusta.

" Hankkeella on yhä enemmän kansainvälistä vaikutusta. Sen ansiosta Euroopan optiikan seura päätti siirtää päämajansa Joensuuhun vuonna 2013. Klusteri on todennäköisesti merkittävässä asemassa myös UNESCOn kansainvälisenä valon vuonna 2015. "

Professori Pasi Vahimaa, Fotoniikan instituutin johtaja

Yhteistyö kannattaa, kun halutaan saada aikaan innovaatioita. Tämä on huomattu Pohjois-Karjalan alueella, missä Itä-Suomen yliopiston luonnontieteellinen osaaminen on yhdistetty Karelia-ammattikorkeakoulun teknologiseen osaamiseen. Tuloksena on laaja-alainen materiaali- ja tarkkuustekniikan sekä diffraktiivisen optiikan huippuosaamista edustava klusteri.

Neljä keskusta

Ohjelman käynnistyttyä on syntynyt neljä huipputekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovointitoiminnan keskusta. Ultra Precision Unit (UPU) tarjoaa asiakkailleen huippuluokan koulutus-, innovointi- ja tarkkuusvalmistusympäristön. UPU on erikoistunut vaikeasti työstettävien materiaalien tarkkuustyöstöön, muotinvalmistukseen, mikro- ja nanorakenteisiin optisiin komponentteihin sekä 3D-optiikan, muovien ja elektroniikan integrointiin.

Klusterin diffraktiivisen optiikan ja fotoniikan tutkimuslaboratoriolla on käytettävissään ainutlaatuinen laiteinfrastruktuuri diffraktiivisen optiikan ja fotoniikan alan tutkimukseen. Laboratorio tekee yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa tutkimustyötä, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä tuotekehityksessä ja testauksessa.

Erikoismateriaalinen tutkimuskeskuksen (SMARC Innovations) toiminta perustuu sen fysikaalisen ja materiaalikemian laboratorioiden syvälliseen osaamiseen. Keskus pyrkii lisäämään alueen kilpailukykyä tarjoamalla monipuolista materiaalitekniikan alan tutkimusta teollisuuden käyttöön.

Maailman johtaviin optiikan tutkimuslaitoksiin kuuluvan InFotonics Center Joensuun (IFC) ydinosaamista ovat aalto-optinen tekniikka ja spektriväritutkimus. Keskus perustettiin huipputekniikan ja tutkimustulosten kaupallistamiseen tähtäävän yhteistyöverkoston käynnistämisen yhteydessä, ja se toimii siltana tiedemaailman ja teollisuuden välillä.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

"Project cluster of materials and precision technology and diffractive optics" -hanke on saanut yhteensä 10 000 000 EUR rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

30/09/2014