Tukea pohjoiskarjalaisille pk-yrityksille

Itäsuomalaiset yritykset ovat ottaneet käyttöön hyviä liiketoiminnan suunnittelukäytäntöjä, joiden avulla monet pk-yritykset voivat suunnitella tulevaisuuttaan entistä paremmin ja mukautua hyvissä ajoin rakennemuutoksiin.

Lisätyökalut

 
Karelian Business Booster -ohjelma auttaa pk-yrityksiä laatimaan hankesuunnitelmia ja hakemaan rahoitusta. Karelian Business Booster -ohjelma auttaa pk-yrityksiä laatimaan hankesuunnitelmia ja hakemaan rahoitusta.

Karelian Business Booster (KBB) -kasvuohjelma on toiminut metsä-, metalli- ja muovialan pk-yritysten "kehittämiskumppanina". KBB-ohjelmalla oli suuri merkitys myös kullekin yritykselle räätälöidyn strategialähtöisen kehitysohjelman valmistelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Luottamuksellista, säännöllistä ja järjestelmällistä yhteydenpitoa

KBB-ohjelman yhteydessä kehitettiin toimintamalli yritysten ja niiden sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Malli perustui luottamukselliseen, säännölliseen ja järjestelmälliseen yhteydenpitoon kaikkien mukana olleiden yritysten kanssa. Jokainen yritys sai tietoa vakaan kehitysstrategian hyödyntämisestä. Yrityksiä kannustettiin lisäksi ottamaan käyttöön toistuva vuosittainen suunnitteluprosessi, joka toimisi myös hallintatyökaluna.

Kun pk-yritykselle oli määritelty strategia, tiimi laati kehitysohjelman käytännön toteutuksen määrittelyä, priorisointia ja budjetointia varten. Kutakin kehityshanketta varten laadittiin yrityskohtaiset hankesuunnitelmat, ja hankkeisiin haettiin rahoitusta.

Alueellinen yhteistyöverkosto

Alueellinen yhteistyöverkosto mahdollisti investointien ja kehittämistoimien toteuttamisen. Seudun kehittämistoimistot antoivat puolestaan tärkeää tietoa paikallisista yrityksistä ja elinkeinoelämästä.

KBB-ohjelma onnistui niin hyvin, että sen yritysten kehittämiseen tarkoitettua toimintamallia aiotaan käyttää suomalaisten tiedepuistojen ja teknologiakeskusten kansallisen verkoston apuna.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

"Karelian Business Booster" -kasvuohjelman kokonaisinvestoinnit ovat 1 445 000 EUR. Euroopan aluekehitysrahastosta hankkeelle myönnettiin 420 000 EUR Itä-Suomen toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

30/09/2014

Videoita