Uutta ajattelua yritysneuvontamalleihin

Suomessa on Pohjois-Pohjanmaan alueella käynnissä hanke, jossa yrityspalveluista kehitetään moduuleita ja tuotteita, joita on helppo soveltaa muillakin alueilla.

Lisätyökalut

 

Yksi ”FUUSIO”-hankkeen perusajatuksista on taata yrityksille neuvontapalvelujen jatkuvuus kun niitä tarjoavat hankkeet ovat päättyneet, tai kun kunnat eivät kykenekään takaamaan näiden palvelujen rahoitusta.

Hankkeen tavoitteena oleva ratkaisu, jota parhaillaan toteutetaan, on yrityspalveluiden luomisen ja myynninedistämisen tuotteistaminen paketeiksi. Näitä paketteja voidaan ulkoistaa ja tarjota sekä oman alueen että muiden alueiden yrityksille unohtamatta kustannustehokkuuden ja laadun merkitystä.

Tukea olemassa oleville yrityksille ja apua uusien yritysten perustamiseen

Hankkeen palvelut kattavat koko yrityksen elinkaaren sen perustamisesta olemassa olevien yritysten kehittämiseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä tulevat yrittäjät että olemassa olevat yritykset, ja siinä pyritään innovoimaan alueen yrityspalveluita monin tavoin, esimerkiksi:

  • kehittämällä markkinoinnin tukipalveluita – kuten yrityshautomoita ‑ osittain etäpalveluksi
  • suunnittelemalla, testaamalla ja markkinoimalla mikroyritysten kasvuohjelmia
  • järjestämällä yrittäjyyttä edistäviä valmennustilaisuuksia
  • tekemällä selvityksiä alueen yritystoiminnan kehittämistavoista
  • kartoittamalla erityisrahoitustarpeita.

Tämän hankkeen ansiosta yritykset voivat lisäksi saada rahoitusta erikoismessuille osallistumista varten.

Kolmivuotisen hankkeen ensimmäisen puoliskon aikana on tähän mennessä perustettu 24 uutta yritystä ja luotu 23 uutta työpaikkaa. Yli sadan yrityksen arvioidaan osallistuvan hankkeeseen sen kestoaikana.

”Hankkeen ansiosta Haapavesi-Siikalatvan alueella on käynnistetty yritysmoduuleja. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityspalvelujen saatavuus on kunnissa taattu, olipa niiden taloudellinen tilanne millainen tahansa. Hankkeesta on ollut hyötyä myös perustettujen yritysten ja luotujen työpaikkojen muodossa.”

– Pasi Anttila, projektipäällikkö


Kokonaisrahoitus ja EU:n rahoitus

”FUUSIO – yrityspalvelumoduulien kehittäminen yritysrajapintoihin” -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 444 423 euroa ja Euroopan aluekehitysrahaston Pohjois-Suomen toimenpideohjelman rahoitusosuus 155 548 euroa ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

23/09/2013