Ikääntyvän yhteiskunnan palvelujärjestelmä

Palvelujärjestelmän rakennemuutos ja uudet toimintatavat -hanke PARETO on kolmevuotinen hanke, jonka tavoitteena on palvelurakenteen kehittäminen Suomen ikääntyvän väestön tarpeisiin.

Lisätyökalut

 

Tällaiset hankkeet tekevät EU:sta älykkään, kestävän ja osallistavan talouden vuoteen 2020 mennessä Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitteiden mukaisesti. EU:lla on edessään kovia haasteita, joihin kuuluvat ikääntyvä väestö, kouluttamaton työvoima, alhainen innovaatiotaso, talouskasvun ja ympäristön tilan heikkenemisen yhteys sekä puhtaiden ja toimitusvarmojen energialähteiden saatavuus. Aluepolitiikan hankkeilla eri puolilla EU:ta on aktiivinen rooli näiden ja monien muiden haasteiden ratkaisemisessa, sillä niiden kautta voidaan luoda työpaikkoja, parantaa koulutustasoa, kehittää uusiutuvia energialähteitä, parantaa tuottavuutta ja turvata kansalaisten mahdollisuudet menestyä. Hankkeissa ja alueilla saadaan aikaan todellisia tuloksia, jotka auttavat strategian keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Hanke koostuu viidestä osaprojektista, joiden tavoitteena on tunnistaa ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia ratkaisuja ja toimintatapoja palvelujärjestelmän rakennemuutoksessa terveydenhuollon kaikilla tasoilla: sosiaalipalveluissa, asumispalveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoistuneissa terveydenhuollon palveluissa.

Muutoksen tarpeeseen vastaaminen

Vanhusten määrän kasvu Suomessa ja samalla hoidon tarpeen kasvu yhdistettynä työvoima- ja resurssipulaan vaativat rakennemuutosta palvelujärjestelmässä.

PARETO-hankkeen toteuttajat, Suomen työ- ja elinkeinoministeriö ja Aalto-yliopiston HEMA-instituutti (Healthcare Engineering, Management and Architecture) (edunsaaja) uskovat, että muutoksia on tehtävä rakenteellisella ja organisaation tasolla, jotta terveydenhuollon palvelujen saanti voidaan turvata lähitulevaisuudessa.

Yksi EAKR:n ja hankkeeseen osallistuvien Etelä-Suomen kuntien tukeman hankkeen suurimmista haasteista on vanhanaikaiset tilat, jotka eivät tue kokonaisvaltaista uudistusta.

Terveydenhuoltopalveluiden sopeuttaminen

Vaikka uudistuksen lähtökohtana on vanhustenhuolto, hankkeen tulokset vaikuttavat kaikkiin terveydenhuollon tarjoamiin palveluihin: sosiaalipalveluihin, asumispalveluihin, perusterveydenhuoltoon ja erikoistuneisiin terveydenhuollon palveluihin. PARETO:n viisi osaprojektia kattaa kaikki palvelualat ja niiden kehittämisen.

Hankkeen tuloksiin kuuluvat terveydenhuollon palveluiden ja sen kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin kehitetyt uudet mallit ja toimenpiteet.

Luonnoksen päiväys

19/08/2011