Raikasta ilmaa

KLUCK 2 -hanke on avannut Ruotsille ja Suomelle mahdollisuuden kosteusvaurioita koskevien parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen. Hanke on parantanut merkittävästi paikallisten asukkaiden elämää.

Lisätyökalut

 
Osaamiskeskuksen rakentaminen vaatii läheistä yhteistyötä. Copyright: Berndt Stenberg Osaamiskeskuksen rakentaminen vaatii läheistä yhteistyötä. Copyright: Berndt Stenberg

" Hanke on antanut työnantajille, kiinteistöpäälliköille ja kunnille parempaa tietoa rakennusperäisistä sairauksista. Sen ansiosta rakennuksissa havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi on voitu ryhtyä nopeampiin ja parempiin toimiin. Tämä on erittäin tärkeää sairastuneiden henkilöiden ennusteen sekä sairauspoissaolojen ja työkyvyn kannalta. "

Annika Glader, projektipäällikkö, ammattikorkeakoulu Novia

Kosteusvauriot voivat aiheuttaa suuria yhteiskunnallisia kustannuksia asumisolojen heikkenemisen, terveyshaittojen ja sairauspoissaolojen vuoksi. Vaikka Suomi on kaksikielinen maa, ruotsin kielellä ei ole ollut saatavana laadukasta tiedotus- ja koulutusmateriaalia rakennusten kosteusvaurioiden vaaroista.

Monilla kiinteistöalan yrityksillä on siksi ollut vaikeuksia saada tarvitsemaansa alan tietoa, eikä ruotsinkielisen väestön saatavilla ole aina ollut tärkeää terveyttä ja turvallisuutta koskevaa tietoa.

Tehokkaiden viestintäkanavien puuttuminen on myös aiheuttanut sen, että Ruotsi ei ole pystynyt hyödyntämään täysimittaisesti alan suomalaisia käytäntöjä.

Parempaa tiedonkulkua

Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettu KLUCK 2 -hanke pyrki vastaamaan yhteistyön puutteisiin perustamalla sisäilman laatuun ja terveyteen keskittyvän osaamiskeskuksen (KOMIN), jonka tarkoituksena on toimia yhteisenä koulutus- ja tiedotuskeskuksena sekä ammattilaisille että asukkaille Merenkurkun molemmin puolin.

Hankkeen avulla perustettiin myös rajat ylittävä tutkijoiden, yritysten ja kuntien verkosto sekä avattiin riippumatonta asiantuntemusta ja tietoa tarjoava verkkosivusto.

Hankkeen yhteydessä tehtiin lisäksi käyntejä ongelmarakennuksiin ja -työpaikoille. Ne antoivat rakennusperäisistä sairauksista kärsiville ja rakennusten kunnossapidosta vastaaville parempaa tietoa sisäilman laadusta.

Alueellisia hyötyjä

Hankkeessa mukana ollutta ammattikorkeakoulu Noviaa pyydettiin isännöimään Suomen Sisäilmayhdistyksen vuosittaista sisäilmakonferenssia syksyllä 2012. Konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran yhteistyössä Ruotsin kanssa. Kaikki luennot tulkattiin ruotsiksi.

Toinen hankkeeseen liittyvä tapahtuma oli Uumajan yliopiston Tukholmassa vuonna 2013 isännöimä työpaja, jossa esiteltiin Suomen Kosteus- ja hometalkoot -ohjelmaa.

Kestävä vaikutus

EAKR:n rahoittama KLUCK 2 -hanke on hyvä esimerkki siitä, miten naapurimaiden välinen tietämyksen siirto voi parantaa suoraan paikallisten asukkaiden elämää.  Ammattikorkeakoulu Novian projektipäällikkö Annika Glader uskoo, että paikalliset asukkaat huomaavat KLUCK 2 -hankkeen tuomat hyödyt vielä tulevinakin vuosina.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

KLUCK 2 -hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat 873 180 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus ohjelmakaudella 2007–2013 on 873 180 euroa. Osuus maksetaan Botnia-Atlantica-toimenpideohjelman kautta.


Luonnoksen päiväys

19/08/2015