VOMARE – vapaaehtoisen merietsintä- ja pelastuspalvelun rajat ylittävää yhteistyötä Virossa

Hankkeessa kehitetään uusia vapaaehtoisia meripelastuspalveluja Virossa. Niiden ansiosta keskisen Itämeren alue on turvallisempi sekä Viron kansalaisille että ulkomaisille matkailijoille. Samalla vähennetään Viron meripelastusoperaatioiden riippuvuutta sen naapurimaasta Suomesta.

Lisätyökalut

 
Pelastusaluksia Suomen Meripelastusseuran koulutuskeskuksessa Bågaskärissä. © The Finnish Lifeboat Institution Pelastusaluksia Suomen Meripelastusseuran koulutuskeskuksessa Bågaskärissä. © The Finnish Lifeboat Institution

" Hanke ylitti odotuksemme. Viro on nyt paljon paremmin valmistautunut tarjoamaan kansainvälisten vaatimusten mukaista meripelastuspalvelua aluevesillään, ja Suomi on saanut tärkeän yhteistyökumppanin Itämerellä toteutettavaan meripelastustoimintaan. "

Jori Nordström, valmiuspäällikkö, Suomen Meripelastusseura

Hankkeessa kehitetään uusia vapaaehtoisia meripelastuspalveluja Virossa. Niiden ansiosta keskisen Itämeren alue on turvallisempi sekä Viron kansalaisille että ulkomaisille matkailijoille. Samalla vähennetään Viron meripelastusoperaatioiden riippuvuutta sen naapurimaasta Suomesta.

Itämerellä on paljon merikuljetuksia ja matkailuliikennettä, jotka johtavat väistämättä moniin onnettomuuksiin. Itämeren pohjoisosassa sijaitsevassa Suomessa vapaaehtoisella merietsintä- ja pelastuspalvelulla on pitkät perineet, ja se saa tukea julkisilta elimiltä. Viron lähihistoriassa tällaista perinnettä ei ole.

Vapaaehtoista meripelastusta koskevassa hankkeessa Suomen Meripelastusseuran jäsenet alkoivat kouluttaa ja varustaa virolaisia vapaaehtoisia, jotta he voisivat aloittaa pelastusaluspalvelut omilla aluevesillään. Hankkeen aikana molemmat osapuolet saivat ja tarjosivat koulutusta. Rajat ylittävä yhteistyö on auttanut Viroa parantamaan aktiivisemmin paikallista meriturvallisuutta ja täyttämään paremmin kansainväliset velvoitteensa. Myös suomalainen hankekumppani sai uutta oppia oman toimintansa kehittämiseen.

Koulutuksen tarve

Suurin osa virolaisista meripelastusjärjestöistä lopetti toimintansa Neuvostoliiton aikana, kun Itämeri suljettiin Viron kansalaisilta. Itsenäistymisen jälkeen virolaiset alkoivat taas liikkua merellä. Venematkailu Suomesta lisääntyi, mikä lisäsi myös veneilijöiden avuntarvetta. Viron meripelastuspalvelut ovat kuitenkin olleet toistaiseksi hyvin riippuvaisia rannikkovartiostosta ja Suomesta.

VOMARE-hankkeen ensimmäisessä osassa Suomen Meripelastusseura ja virolaiset hankekumppanit järjestivät kymmenen yhteistä kolmen päivän kurssia molempien maiden uusille etsintä- ja pelastuspalvelun vapaaehtoisille. Yhteensä 81 virolaista vapaaehtoista sai perustaidot merenkulussa, pelastustyössä ja ensiavussa.

Hankkeessa annettiin myös tukea Viron vapaaehtoisen meripelastusjärjestelmän perustamiseen. Viron rajavartioston, pelastushallinnon sekä maahanmuutto- ja rajahallinnon edustajat laativat järjestelmän oikeudelliset, taloudelliset ja organisatoriset puitteet Suomen Meripelastusseuran ja Suomen rajavartiolaitoksen avustuksella.

Pelastusvarustuksen hankinta

Hankkeen toisessa vaiheessa Suomenlahden itäosassa sijaitseville Viron meripelastusasemille annettiin käyttöön neljä täysin varustettua pelastusalusta, jotta vapaaehtoiset voisivat soveltaa uusia taitojaan käytäntöön. Myös Suomen Meripelastusseura hankki kolme alusta.

VOMARE-hankkeen ansiosta Virolla on nyt toimiva vapaaehtoinen meripelastuspalvelu, ja se on Kansainvälisen meripelastusjärjestön (International Maritime Rescue Federation, IMRF) jäsen. Myös kansalaisten tietoisuus vapaaehtoisesta merietsintä- ja pelastustoiminnasta on lisääntynyt.

Hankkeessa saatua kokemusta vapaaehtoisten meripelastuspalvelujen luomisesta ja kehittämisestä voidaan nyt jakaa muillekin. Koska merimatkailu ja -liikenne lisääntyvät Virossa jatkuvasti, suunnitteilla on uutta koulutusta palvelun laajentamiseksi ja turvallisuustason säilyttämiseksi.

Luonnoksen päiväys

29/03/2017

Videoita