Hajautettujen resurssienhallintatekniikoiden kehittäminen saariyhteisöille

RegioStars 2013 Finalist...Pohjois-Suomi, Suomi; Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Saksa; Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Alankomaat; Sydsverige, Västsverige, Ruotsi Eastern Scotland, Highlands and Islands, Yhdistynyt kuningaskunta; Norja; Yhdysvallat

Cradle to Cradle Islands (Kehdosta kehtoon saaret) aloitteen avulla kehitetään esimerkiksi vesi-, energia- ja materiaaliresurssien hajautettua ja kestävää käyttöä koskevia tekniikoita ja teknologiaa. Pohjanmeren alueen saarilla kehitettäviä tekniikoita voidaan jakaa maailmanlaajuisesti.

Lisätyökalut

 

Pohjanmeren alueen saarilla on monia yhteisiä ongelmia: maantieteellinen eristyneisyys, paikallisten resurssien niukkuus (energia, materiaalit ja rajalliset vesivarat), väestön väheneminen sekä matkailun resursseille ja ympäristölle aiheuttama paine.

Cradle to Cradle Islands (C2CI) hankkeessa näitä saaria käytetään kokeilualueina, joissa tutkimuslaitokset ja yritykset voivat testata uusia kestäviä teknologioita ja lähestymistapoja paikallisten vesi-, energia- ja materiaaliratkaisujen löytämiseksi. Kehitteillä olevat innovatiiviset ja hajautetut infrastruktuuriratkaisut, vedenkierron sulkeminen, riskinhallinta ja ympäristöjalanjäljet tarjoavat käyttökelpoisia sovelluksia Pohjanmeren alueen saarille ja jopa maailmanlaajuisesti.

Frieslandin läänin (Provincie Fryslân, Alankomaat) johdolla toteutettavassa C2CI-hankkeessa on mukana 12 saarta kuudesta Pohjanmeren ympärysvaltiosta, ja siihen osallistuu 22 paikallis- ja alueviranomaisten, tutkimuslaitosten, vesilautakuntien ja yksityisten yritysten edustajaa.

Vuonna 2009 käynnistetyn kolmivuotisen EU-rahoitteisen hankkeen (Pohjanmeren Interreg IV B ohjelma) tavoitteena on edistää tiedon kehittämistä ja kokemustenvaihtoa mahdollisimman kestävien hajautettujen resurssienhallintaratkaisujen löytämiseksi.

Valtioiden rajat ylittävä yhteinen lähestymistapa on välttämätön, koska saariyhteisöt eivät pienen kokonsa ja tiedon ja rahoituksen puutteen takia pysty itse ratkaisemaan näitä ongelmia. Hankkeen avulla kehitetään erilaisia saarille tarkoitettuja innovatiivisia ja ympäristöä säästäviä teknologioita.

• Amelandissa (Alankomaat) esitellään ”Eternal Holiday House” (Ikuinen loma-asunto) konseptin avulla uusimpia innovaatioita, joissa hyödynnetään suljettua vedenkiertoa ja luonnonvaroja säästäviä energiateknologioita mukavuudesta ja terveyttä koskevista vaatimuksista tinkimättä. Konseptiin kuuluu vedenkulutuksen vähentäminen vettä kierrättävän suihkun ja alipaine-wc:n avulla.

• Kumppanisaari Spiekeroog (Saksa) on kehittänyt ympäristöä säästävän uima-altaan konseptin, jonka Vlielandin (Alankomaat) saari on ottanut käyttöön.

• Delftin (Alankomaat) yliopistossa suunniteltu kuljetuspyörä on innovatiivinen kuljetusmuoto, joka on nyt päässyt kaupalliseen tuotantoon ja on jo käytössä IKEAssa asiakkaiden tarpeisiin.

• Samson saari (Tanska) toteuttaa parhaillaan biomassan käytön ja älykkäiden energiantuotantoverkkojen edistämissuunnitelmaa. Texelin saari (Alankomaat) kehittää aurinkopaneeleilla toimivaan LED valaistukseen perustuvaa ympäristöystävällistä valaistusjärjestelmää.

• Korkista valmistettu kehdosta kehtoon piknikpakkaus sisältää paikallisia tuotteita ja sitä tarjotaan käyttöön pyöränvuokrauksen yhteydessä.

”Wise Islands”-internetportaali (www.wisle.org) on suunniteltu maailmanlaajuiseksi C2CI tiedovaihtoverkostoksi, jossa voidaan levittää hankkeiden tuloksia ja keskustella niistä kumppanuuksien ulkopuolella sekä perustaa maailmanlaajuinen C2C-saarten verkko.

Hanke on jo tuottanut konkreettisia tuloksia ja herättänyt suurta kiinnostusta, ja siinä on mukana osallistujia Pohjanmeren alueen ulkopuolelta, kuten New Yorkin Roosevelt Island, Oulun yliopisto ja Taiwan.


Cradle to Cradle Islands ohjelmalla edistetään vesi-, energia- ja materiaaliresurssien hajautettua ja kestävää käyttöä. Hankkeen tulokset herättävät nyt kiinnostusta ympäri maailmaa, ja Wisle internetportaalin käyttöönotto on alku C2CI-lähestymistapaan osallistuvien saarten maailmanlaajuisen verkon perustamiselle.”
Hans van Meerendonk, Frieslandin lääni


Luonnoksen päiväys

25/10/2012