Baltic Deal -hankkeella vähennetään veden pilaantumista Itämeren alueella

Innovatiivinen tiedonvaihtohanke on auttanut kestävien maatalouskäytäntöjen leviämistä, ja siitä on ollut ympäristön kannalta hyötyä seitsemässä maassa Itämeren alueella.

Lisätyökalut

 
Baltic Deal -opintokierros Tanskassa, jossa aiheena oli kosteikkoalue. Baltic Deal -opintokierros Tanskassa, jossa aiheena oli kosteikkoalue.

" Baltic Deal -hankkeella on luotu menestyksekäs tiedonvaihtofoorumi ihmisten välille ja rajojen yli. Sillä on saavutettu 2 500 maanviljelijää ja 300 asiantuntijaa, joista monet ovat osallistuneet erilaisiin tapahtumiin. Voimme nähdä, että maanviljelijöiden tietämys ympäristöongelmista ja mahdollisista ratkaisuista on lisääntynyt. Kaikilla hankkeessa mukana olleilla 117 esittelytilalla on jo pantu täytäntöön tai suunniteltu lähitulevaisuutta ajatellen erilaisia toimenpiteitä ravinnepäästöjen vähentämiseksi. "

Projektipäällikkö Kaspars Žūriņš

Baltic Deal -hankkeen erityisenä painopisteenä on tehostaa ravinteiden käyttöä maatilojen ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Rokoteaine- ja lannoitevalumien aiheuttama ympäristön pilaantuminen voi vahingoittaa vakavasti pohjavesien, jokien, järvien ja merien ekosysteemejä. Valumat voivat myös laukaista rehevöitymiseksi kutsutun prosessin, joka voi aiheuttaa leväkukintoja ja johtaa biologisen monimuotoisuuden menetykseen.

Maanviljelijät kokeilivat kustannustehokkaita keinoja valumapäästöjen vähentämiseksi pilottihankkeeseen osallistuvilla alueilla, joihin kuuluvat muun muassa Itämeren seitsemän suurinta saarta. Ravinnepäästöjen vähentämiseen kokeiltuja menetelmiä olivat esimerkiksi talviaikaisen kasvipeitteisyyden käyttö, lannoitteiden käytön ja lannan sekä valumavesien käsittelymenetelmien parantaminen.

Esittelytilat

Pilottitoimien jälkeen perustettiin verkosto, joka käsittää 117 esittelytilaa seitsemässä kumppanuusmaassa. Verkoston tavoitteena on näyttää, että vihreämpiä maatalouden menetelmiä voidaan ottaa käyttöön ilman, että tuotantotasot tai kilpailykyky vähenevät.

Hankeverkoston kautta maanviljelijät ja neuvontaorganisaatiot voivat oppia toisiltaan osallistumalla opintomatkoihin omissa maissaan ja muissa Itämeren alueen maissa. He ovat myös osallistuneet konferensseihin, vaihtotoimintoihin, seminaareihin, työryhmiin ja koulutuskursseihin.

Lisäksi hankkeelle perustettiin oma sivusto, jonka tavoitteena on tarjota välineitä ja tietolähteitä sekä asiantuntijoille että maanviljelijöille. Sivustoon lisätään säännöllisesti uusia tietoja, tuloksia ja uutisia.

Baltic Deal -hankkeessa on mukana seitsemästä kumppanuusmaasta olevien johtavien järjestöjen lisäksimyös yli 30 yhteistyötahoa yhdeksästä Itämeren rantavaltiosta Venäjä ja Saksa mukaan lukien. Yhteistyötä tehdään viljelijäjärjestöjen, neuvontaorganisaatioiden, ministeriöiden sekä muiden maatalousalan laitosten ja järjestöjen kanssa.


Kokonaisinvestoinnit ja EU:n rahoitus

Baltic Deal -hankkeen kokonaisbudjetti oli 3 786 140 EUR, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus oli 2 973 510 EURrajat ylittävän Baltic Sea Region -ohjelman kautta ohjelmakaudella 2007–2013.


Luonnoksen päiväys

08/09/2014