Poliittinen oppiminen

EU:n aluepolitiikan ja koheesiopolitiikan tukemat hankkeet tuottavat merkittäviä tutkimuksia, analyyseja, raportteja ja tuloksia, jotka voivat kannustaa kokemusten, tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoon koko unionin alueella. Tämä hakutietokanta on tarkoitettu ensisijaisesti edistämään hankkeiden vetäjien, päätöksentekijöiden ja muiden toimijoiden poliittista oppimista, ja se sisältää tapaustutkimuksia, jälkiarviointiraportteja ja muita tiivistelmiä. Asiakirjat ovat avoimesti saatavilla jäljempänä olevien hakukenttien avulla.

Lisätyökalut