Kulttuuriperinnön säilyttämisen ja taloudellisen kehityksen yhdistäminen Itämeren alueen kaupungeissa

Living with Cultural Heritage (LiviHeri) -hankkeessa taloudellista kehitystä ja kulttuuriperinnön säilyttämistä vanhoissa kaupungeissa tuettiin edistämällä kestävää matkailua. Tämä tapahtui yhdistämällä matkailunähtävyydet yhteisön jokapäiväiseen elämään Raumalla, Ruotsin Visbyssä sekä Latvian Kuldīgan ja Aizputen kaupungeissa.

Lisätyökalut

 
A restoration workshop links tourist attractions and daily community life. ©Living with Cultural Heritage A restoration workshop links tourist attractions and daily community life. ©Living with Cultural Heritage

" LiviHeri-mallissa kestävä matkailu yhdistää kulttuuriperinnön ja ihmiset – niin paikalliset kuin matkailijat – niin, että kaikille taataan paremmat yhtäläiset mahdollisuudet nauttia vanhoista kaupungeista. Kulttuuriperintömatkailu – ja sen tuoma vauraus – on hyvä asia, mutta sitä on tarjottava sellaisessa mittakaavassa ja sellaisella tavalla, että paikallisyhteisöt voivat jatkaa elämäänsä kaupunkien keskustoissa. "

Laura Puolamäki, Rauma

Latviassa järjestettiin rakennusperinnön restaurointityöpajoja, joissa käsityöläiset saivat hioa taitojaan. Neljän kaupungin asukkaat kutsuivat matkailijoita kotiinsa kahville tai majoittivat heitä.

Hankkeen aikana järjestettiin myös julkisia tapahtumia, kuten muun muassa Kuldīgan hyppivien kalojen festivaali, joilla keskityttiin muun muassa entisaikaisiin kalastusmenetelmiin ja joen elinympäristöön, Rauman arkeologinen kierros sekä kulttuuriaarteiden metsästys Raumalla ja Kuldīgassa.

Historialliset yhteydet

LiviHeri-hankkeen kaupungeissa on ollut asutusta jo keskiajalta lähtien, ja niillä on vahvat historialliset yhteydet Itämeren kauppareitteihin. Rauma ja Visby ovat Unescon maailmanperintökohteita, joiden joukkoon Kuldīga liitetään pian.

Hanke perustui julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, yhteisötoimintaan ja sosiaalisen oppimisen menetelmiin. Hankkeen aikana tunnistettiin mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisesti yhteisöjen paikallista osaamista, luonnon ja kulttuuriympäristön säilyttämistä ja kulttuuri-identiteettiä. Toiminnoissa kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset näkökohdat yhdistettiin paikallisiin elinkeinoelämän käytäntöihin.

Kodeissa vieraili yhteensä 1 850 matkailijaa, joista lähes 400 viipyi yön yli. Näin matkailijat pääsivät tutustumaan maailman kulttuurisesti merkittävien kaupunkien jokapäiväiseen elämään. He näkivät, miten majoituspalveluista saaduilla tuloilla autettiin säilyttämään kulttuuriperintöä, ja olivat iloisia isänniltä saamastaan avusta. Kodeissa oli arkistoista saatuja paikallisesta kulttuurista kertovia kirjoja, mistä saatiin kiitosta.

Rakennusperinnön restaurointityöpajat toivat yhteen ammattilaisia koko Itämeren alueelta. Kaupunkien restaurointiprojektit kiinnostivat niin matkailijoita kuin paikallisia. Restaurointi- ja tarinatyöpajoissa oli yhteensä 117 osallistujaa. Tapahtumissa tutkijoiden, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten osaaminen yhdistettiin kulttuuriperinnön tietokantaan.

Julkiset tapahtumat

Vanhan Rauman – kaupungin historiallisen puukaupunginosan – arkeologiset kaivaukset kesällä 2016 houkuttelivat yli 100 vierailijaa. Löydökset olivat esillä kaivauksien pop-up-museossa seuraavana kesänä.

Kulttuuriaarteiden metsästyksessä tuotiin esille Vanhan Rauman ja Kuldīgan vähemmän tunnettuja nähtävyyksiä sekä kulttuuriperinnön elementtejä, jotka yhdistävät ihmisiä kulttuurimaisemaan. Rauman opastettu kulttuuriperintökierros Raumanjoen varrella oli kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 päätapahtuma. Kaiken kaikkiaan LiviHeri-hankkeen julkiset tapahtumat vetivät yli 2 200 vierailijaa.

Yhteisötoiminta – muun muassa sosiaalisen median, blogien ja julkaisujen kautta – edisti menetelmien tunnettuutta. Hankkeen aikana kehitettiin kulttuuriperinnön tietokantojen kehittämisvälineitä ja osallistettiin yleisö kokeiluun, jossa yli 70 valokuvaajaa otti valokuvia eri puolilta kaupunkeja. LiviHeri-konsepti valittiin maailman kulttuuriperintökaupunkien organisaation vuoden 2017 oppaaseen esimerkiksi yhteisön osallistamisesta kulttuuriperinnön hallintaan.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”Living with Cultural Heritage” -hankkeen kokonaisinvestointi on 593 073 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 467 778 eurolla Interreg V-A - Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic) -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu osaavaa ja sosiaalisesti osallistavaa aluetta koskevaan painopistealueeseen.

Luonnoksen päiväys

22/03/2019