Itämeren alueen ikääntyneen väestön elämänlaadun parantaminen

BaltSe@nioR-hankkeen tarkoituksena on vastata ikääntyvien yhteiskuntien asettamiin haasteisiin Itämeren alueella sekä kehittää ikääntyneiden tarpeisiin vastaavia innovatiivisia älyhuonekaluja ja sisustusratkaisuja. Alueen valmistusteollisuutta kannustettiin osallistumaan hankkeeseen hyödyntämällä sekä näiden ratkaisujen kysyntää että niiden tarjoamaa markkinapotentiaalia.

Lisätyökalut

 
The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age  ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age

" Uskomme vahvasti siihen, että hanketoiminnasta saamamme tunnustus lisää merkittävästi tietoisuutta ja vaikuttaa asenteisiin ikääntyneitä ja heistä huolehtivia kohtaan. Tämä ei koske vain kohderyhmäämme huonekaluvalmistajia vaan loppukäyttäjiä paljon laajemmassa mittakaavassa, kuten toimittajia, sisustusarkkitehteja sekä viranomaisia ja päättäjiä. Näin EU:sta muodostuu vähitellen yhä parempi ja ikäystävällisempi paikka seniorikansalaisille. Se oli suuri kunnia koko BaltSe@nioR-työryhmälle ja motivoi meitä työskentelemään entistä ahkerammin. "

Tohtori Beata Fabisiak, BaltSe@nioR-hankkeen koordinaattori

Puolan Poznanin biotieteiden yliopiston puuteknologian tiedekunnan koordinoimassa hankkeessa yhdistettiin huonekalu- ja suunnittelualan asiantuntemusta tietotekniikkaan ja robotiikkaan sekä hyödynnettiin yhdeksän Itämeren alueen maan sovelluksia ja tietokantoja. 

Se tarjosi alueen valmistusteollisuudelle merkittäviä uusia näköaloja yhdistämällä uutta teknologiaa perinteiseen huonekalutuotantoon. Samanaikaisesti siinä kehitettiin uusia välineitä ikääntyneiden elämänlaadun parantamiseksi.

Nykyteknologian ja perinteisen suunnittelun yhdistäminen

Tällaisen tuotesuunnittelun helpottamiseksi hankkeessa kehitettiin 3D-tulostettavan ikäpuvun prototyyppi, jonka avulla käyttäjä pystyy itse kokemaan ikääntyvän kehon fyysiset rajoitukset. Ikääntyneiden kotonaan kohtaamat ongelmat voidaan näin tunnistaa ja tunnustaa asettumalla heidän asemaansa. Näin pyrittiin kannustamaan valmistajia tuomaan markkinoille uusia ratkaisuja ja tuotteita.

Ikäpuvun lisäksi hankkeessa kehitettiin älytuolin prototyyppejä. Tuolissa oleviin sensoreihin kytkettyjen interaktiivisten videopelien avulla kannustetaan käyttäjää lisäämään liikuntaa istuessaan. Muita keksintöjä ovat jalkalista, johon on integroitu kaatumisen ilmaisinjärjestelmä, sekä peili, jossa näytetään täsmäviestejä säätilasta tai päivän ohjelmasta. Lisäksi on kehitetty 3D-tulostettavia kalustevetimiä, jotka voidaan muotoilla ikääntyneen henkilön tartuntaotteeseen sopiviksi. Hankkeeseen osallistujat mukauttivat 1960-luvulla suunnitellun puolalaisvalmisteisen nojatuolimallin vastaamaan nykypäivän ikääntyneiden tarpeisiin. Nämä räätälöidyt prototyypit antavat mahdollisuuden integroida nykyteknologiaa perinteisiin huonekalumalleihin ja ovat tarjonneet innostavan esimerkin, jolla kannustetaan yrityksiä innovointiin.

Tällä tavoin hankkeella kannustettiin Itämeren alueen yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja innovoinnin tasoa sekä kasvattamaan osuuttaan vielä hyödyntämättömistä markkinoista. Samalla hankkeella vastattiin tarpeeseen parantaa alueen ikääntyneen väestön elämänlaatua kotona.

Yleinen virtuaalikirjasto

BaltSe@nioR-hankkeen yhteydessä perustettiin virtuaalikirjasto, jossa on tietoa alueen ikääntyvien yhteisöstä. Kirjastossa esitellään kehitettyjen menetelmien ja suunniteltujen välineiden tuloksia. Kaikilla asiasta kiinnostuneilla tahoilla ja valmistajilla on mahdollisuus maksutta ladata tulostettava 3D-versio ikäpuvusta. Yritykset voivat kirjaston avulla selvittää ikääntyneiden tarpeita tietyssä maassa, mukauttaa tarjouksia vastaamaan näihin tarpeisiin ja päästä helpommin ulkomaan markkinoille.

Euroopassa elää noin 90 miljoonaa ikääntynyttä, joiden osuus kokonaisväestöstä on 18 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä määrän arvioidaan kasvavan 24 prosenttiin. Huolimatta ikääntyvien yhteiskuntien asettamasta haasteesta huonekalujen ja muiden kodin välineiden valmistajat eivät kiinnitä riittävästi huomiota tämän väestönosan tarpeisiin. 

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi siinä tukeuduttiin Puolan ja Saksan asemaan maailman merkittävimpinä ja suurimpina huonekalujen valmistaja- ja viejämaina. Hankkeen tulokset ja tuotteet saivat paljon näkyvyyttä esimerkiksi Tukholman huonekalu- ja valaisinmessujen sekä Milano Design Weekin kaltaisissa tapahtumissa. Hankkeen kansainvälistä tunnettuutta lisättiin myös esittelemällä sen tuloksia eurooppalaisille päättäjille.

Videos

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”BaltSe@nioR”: Innovative solutions to support enterprises in the Baltic Sea region in product development aimed at raising comfort and safety of seniors living at home” -hankkeen kokonaisinvestointi on 2 400 000 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto kohdentaa hankkeeseen yhteensä 1 700 000 euroa Itämeren aluetta koskevasta Interreg-toimenpideohjelmasta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskevaan painopistealueeseen.

 

Luonnoksen päiväys

26/07/2019