Ainutlaatuinen kumppanuus 3D-tulostuksen alalla, Tampere

Tampereen alueella erilaiset oppilaitokset hyödynsivät Suomen mainetta teknologisena johtajana ja yhdistyivät EU-rahoitteisessa hankkeessa luodakseen ainutlaatuisen kolmiulotteiseen mallintamiseen keskittyvän verkoston. Se tarjoaa asiantuntijuutta, palveluja, työkaluja ja koneenkäyttöaikaa tällä lupaavalla ja innostavalla alalla.

Lisätyökalut

 
Robot-based 3D printing system installed under the 3D Boost and 3D Invest project. ©Jyrki Latokartano Robot-based 3D printing system installed under the 3D Boost and 3D Invest project. ©Jyrki Latokartano

" Hanke antaa opiskelijoille uusia taitoja tulevaisuuden tietovaatimuksiin vastaamiseksi. Se antaa myös noin sadalle yritykselle mahdollisuuden käyttää uutta teknologiaa ja kehittää liiketoimintamahdollisuuksia ja lisätä kannattavuutta. "

Anja Kakkuri, hallinto- ja kehittämisjohtaja, SASKY-koulutuskuntayhtymä

Kalliit ja usein monimutkaiset tutkimuksen ja teollisuuden teknologiat, kuten 3D-tulostimet, ovat yleensä yksittäisen laboratorion, laitoksen tai pienyrityksen ulottumattomissa. Tästä syystä Tampereen alueen sidosryhmät yhdistivät voimansa luodakseen keskitetyn 3D-tulostustyöpajan, joka vastaa eri käyttäjien tarpeisiin.

Sekä EU:n että kansallista rahoitusta saava tutkimus- ja koulutuslaitosten verkosto, johon kuuluu niin ammattikouluja kuin yliopistoja, tarjoaa 3D-tulostukseen liittyviä työkaluja ja asiantuntijatukea tutkijoille, opiskelijoille ja paikallisille pk-yrityksille. Samalla se luo innovaatioita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueella.

Teknologista edistystä

Perusteellinen tarveanalyysi, johon sisältyi tutkimuksia ja kartoituksia, antoi hankkeelle vankan pohjan ennen laitehankintoja, ja sen avulla luotiin eri käyttötilanteita koskevat suuntaviivat. Tämän tason yhteistyö on ainutlaatuista Suomessa ja jopa koko Euroopassa, ja sen ansiosta pk-yritykset ja muut asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua.

”3D Boost and 3D Invest” -hankkeen ytimessä on erittäin lupaava teknologia (3D-tulostus), jossa käytetään digitaalisia malleja kokonaisten kolmiulotteisten tuotteiden rakentamiseen lisäämällä tai ”tulostamalla” kerroksittain materiaalia (esimerkiksi metallia, hiiltä tai muovia). Kyseessä on nopeasti kasvava ala, jolla on lähes rajattomasti mahdollisia sovelluksia aina matkailusta topografiaan. Vaikka Tampereen alue tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja 3D-tulostuksen kehittämiseen, koordinoitu lähestymistapa oli tarpeen: sen avulla voitiin ottaa huomioon eri vaiheet ja tekijät aina tutkimuksesta ja kehityksestä, oppimisesta ja innovoinnista, konsultoinnista ja suunnittelusta itse valmistukseen.

Kolme tärkeintä oppilaitosta, jotka ovat mukana 3D Boost and 3D Invest -hankkeessa ovat Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja SASKY-koulutuskuntayhtymä, josta idea hankkeeseen oli peräisin. Nämä oppilaitokset loivat 3D Pirkanmaa -nimisen yhteistyöverkoston toiminnan ohjaamiseksi. Ne keskittyvät kolmeen toisiaan täydentävään teemaan: T&K-prosessit, sovellukset ja asiantuntijuus; käyttö, hallinta ja käyttäjätuki sekä osaamisen jakaminen ja koulutus.

Konkreettisia tuloksia

Pk-yrityksillä ja muilla käyttäjillä on nyt mahdollisuus käyttää kokonaista toisiaan täydentävien välineiden ja palvelujen verkostoa niiden omien tarpeiden ja resurssien mukaisesti. Ne voivat testata uusia tekniikoita ja tuotesuunnittelua vain murto-osalla normaaleista T&K-kustannuksista. Tämä vauhdittaa innovointia, kasvua ja työllisyyttä.

Hankkeella on tuettu 3D-tulostuksen liiketoimintasuunnitelmia ja edistetty uutta liiketoimintaa jo yli 30 yrityksessä, kuten 3DSTEPissä, joka ”tulostaa” tuotteita. Toinen esimerkki on DTream, joka tuottaa suunnittelu- ja optimointipalveluja. Hanke on myös innoittanut olemassa olevia yrityksiä, kuten Innovations Oy ja CSI Composite Solutions, ottamaan käyttöön muita digitaalisia teknologioita sekä nostanut opetuksen tasoa ja lisännyt koneenrakennusalan kiinnostavuutta.

Alueella koetaan myös laajempia vaikutuksia, kun tieto 3D-tulostuksen mahdollisuuksista leviää. Esimerkiksi museoissa on alettu valmistaa jäljennöksiä esineistä ja rakennelmista kulttuuriperinnön visualisoimiseksi ja säilyttämiseksi.

 

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

3D Boost and 3D Invest -hankkeen kokonaisinvestointi on 2 300 931 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen 1 223 779 eurolla ”Kestävä kasvu ja työpaikat 2014–2020 toimenpideohjelman kautta – Suomen rakennerahasto-ohjelma” ohjelmakaudella 2014–2020.