Yhteissuunnittelussa ja digitaalisissa palveluissa hyödynnetään nopeaa laajakaistaa

ERUDITE-hankkeen kumppaneita ovat organisaatiot, jotka ovat vieneet ultranopeaa laajakaistaa ja digitaalisia palveluja maaseudulle ja taajamiin Suomessa, Ranskassa, Unkarissa, Irlannista, Italiassa, Sloveniassa ja Ruotsissa, jotta kaikki kansalaiset voivat hyötyä digitaalitaloudesta ja sen kehityksestä. Hankkeessa itsessään hyödynnetään verkkojen potentiaalia kehittämällä liiketoimintamalleja, jotka tukevat yhteisön tarpeita vastaavien sekä konkreettista sosiaalista ja taloudellista lisäarvoa tuottavien uusien palvelujen käyttöönottoa.

Lisätyökalut

 
The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique The Seinäjoki public library, Finland – a pioneer in digital services ©Nièvre Numérique

" Sidosryhmämme suhtautuvat myönteisesti osallistavaan lähestymistapaan, jolla määritellään alueen tarpeet, palvelut ja tuotteet sekä indikaattorit vaikutusten mittaamiseen. Viranomaiset olivat erityisen vaikuttuneita menetelmästä, joka mahdollisti työskentelyn kansalaisten kanssa. Poliittiset päättäjät ovat puolestaan kiinnostuneita pääasiassa indikaattoreista, jotka osoittavat palveluinvestointien vaikutuksen. Sidosryhmiemme mukaan ERUDITE ei ole ”mikä tahansa EU-hanke”. Menetelmää voidaan käyttää digitaalisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisen lisäksi myös monissa muissa yhteyksissä. "

Tomas Tišler, julkishallintoministeriö, Slovenian tasavalta

ERUDITE-hankkeen alueellisia kumppaneita ovat kansalaiset, yritykset ja paikallishallinnot, jotka valitsevat, suunnittelevat ja tuottavat uusia digitaalisia palveluja. Prosessissa avoin innovointi yhdistettiin investointien sosiaalisen ja taloudellisen tuoton analysointiin. Näin voidaan tuottaa palveluja, joilla maksimoidaan yhteisöille koituvat hyödyt.

Palvelut on myöhemmin käynnistetty, ja niitä seurataan indikaattoreilla ja arvoilla, jotka hankkeen osallistujat ovat valinneet sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten mittaamiseen.

Palvelun kehittämisen tiekartta

ERUDITE-hankkeen kumppanit tunnustavat, että digitalisaatio ja innovointikapasiteetin parantaminen ovat nykyisten politiikan välineiden olennaisia elementtejä. Digitaalisia mahdollisuuksia ei ole vielä kuitenkaan hyödynnetty laajasti työpaikkojen luomisessa, elämänlaadun parantamisessa tai alueiden valmiuksien parantamisessa ihmisten ja investointien houkuttelemiseksi. Hankkeen aikana todettiin, että digitaalisten palvelujen suunnittelu- ja täytäntöönpanoprosesseja on vielä kehitettävä edelleen Euroopassa.

ERUDITE-hankkeen merkittävin panos kehitystyöhön on investointien sosiaalisen ja taloudellisen tuoton analysoinnin ja avoimen innovoinnin yhdistäminen (SEROI+) uusien palvelujen kehittämiseksi. SEROI+-tiekartassa on neljä vaihetta: palvelujen poliittisten tai käytännön tavoitteiden määrittely, sidosryhmien tunnistaminen ja osallistaminen niiden tavoitteiden määrittelemiseksi, palvelun yhteissuunnittelu sekä investointien tuottoa mittaavien ja seuraavien indikaattorien ja arvojen asettaminen.

Konkreettiset tulokset

SEROI+-prosessin myötä syntyi kansallinen fablab-työpajaverkosto, minkä lisäksi perustettiin yksittäisiä Slovenian maaseudulla toimivia fablab-työpajoja. Fablab-työpajoissa voidaan kehittää uusia tuotteita hyödyntämällä digitaalista valmistustekniikkaa. Slovenialaisen verkoston – josta on tullut eurooppalainen esimerkkiverkosto – tavoitteena on hyödyntää paikallisyhteisöjen yrittäjyyspotentiaalia innovoinnin, talouskasvun ja kiertotalouden edistämiseksi.

Hankkeen tuloksena perustettiin myös Inishowen Digital Hub Donegalin kreivikuntaan Irlantiin. Se tarjoaa innovointivalmiuksien kehittämispalveluja uusien teknologian alan työpaikkojen ja startup-yritysten luomiseksi, minkä lisäksi se tukee yrityksiä liiketoimintamallin digitaalisessa muutoksessa ja vastaa paikallisten digitaalialan yritysten ja ylikansallisten yritysten tarpeisiin tarjoamalla coworking-tiloja.

Toimissa on otettu mallia Ranskan Nièvren departementissa sijaitsevan Lormes’n pikkukaupungin fablab-työpajasta. Lormes on tehnyt töitä ICT-potentiaalin hyödyntämiseksi maaseutualueiden taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi jo 1990-luvun lopulta. ERUDITE on pyrkinyt tarjoamaan hyviä käytänteitä sekä edistämään aloitteita, kuten esimerkiksi Seinäjoen kaupunginkirjaston tarjoamia digitaalisia palveluja ja Italiassa Veneton alueella Mestressä sijaitsevaa Lab Altobelloa, joka on kaupunkilaboratorio alueen elämänlaatua parantavien innovatiivisten käytäntöjen kehittämiseen.

ERUDITE-hankkeen työ jatkuu hankkeeseen osallistuneilla alueilla, jotka kehittävät digitaalisia palveluja edelleen.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

ERUDITE – Enhancing Rural and Urban Digital Innovation Territories -hankkeen kokonaisinvestointi on 2 075 178 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 1 737 632 eurolla Interreg Eurooppa -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu tutkimusta ja innovointia koskevaan painopistealueeseen.

Luonnoksen päiväys

22/03/2019