Yhteispohjoismainen ammatti- ja resurssikeskus saamen kielten tueksi

Ruotsin, Suomen ja Norjan Saamelaiskäräjät ovat toteuttaneet yhdessä Giellagáldu-hankkeen säilyttääkseen, edistääkseen ja vahvistaakseen alueen ihmisten äidinkielten eli saamen kielten käyttöä. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa tuettiin yhteispohjoismaisen saamen kielen ammatti- ja resurssikeskuksen kehittämistä. Keskuksen tehtävä ammatillisena asiantuntijaelimenä on kehittää saamen kielille uutta terminologiaa ja normituksia. Se ohjeistaa nimien käyttöä ja tarjoaa neuvontapalveluja saamen kielten käyttäjille.

Lisätyökalut

 
The Sámi parliaments in Sweden, Finland and Norway collaborated on the Giellagáldu project to establish the Nordic Resource Centre for Sámi languages ©Giellagáldu The Sámi parliaments in Sweden, Finland and Norway collaborated on the Giellagáldu project to establish the Nordic Resource Centre for Sámi languages ©Giellagáldu

" Giellagáldu-hankkeessa on onnistuttu kehittämään kipeästi kaivattua uutta terminologiaa ja normituksia etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielille sekä valtioiden rajat ylittävää kieliyhteistyötä. "

Marko Marjomaa, hankepäällikkö

Ammatti- ja resurssikeskus ja Saamelaiskäräjät tukevat saamen kieliä siten, että kunkin kieliryhmän yksilölliset tarpeet, haasteet ja voimavarat huomioidaan. Hankkeen avulla luotu rajat ylittävä kieliyhteistyö kertoo siitä, että saamelaiset eivät elä vain yhden Euroopan maan rajojen sisällä.

Erikoisasiantuntijat

Keskus työllistää yhdeksän kieliasiantuntijaa, joilla on laaja tietämys useista saamen kielistä: kaksi työntekijöistä hallitsee Ruotsissa ja Norjassa puhutun eteläsaamen, kaksi Ruotsissa ja Norjassa puhutun luulajansaamen, kolme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa puhutun pohjoissaamen, yksi Suomessa puhutun inarinsaamen ja yksi Suomessa ja Venäjällä puhutun koltansaamen.

Nämä kieliasiantuntijat vastaavat käytännön kielityöstä ja käsittelevät työkieliinsä liittyviä kysymyksiä. Hankkeessa tarjottiin eri saamen kielten käyttäjille tarkoitettu ensimmäinen reaaliaikainen neuvontapalvelu.

Uusia sanoja ja työkaluja

Giellagáldu-hankkeessa on saavutettu useita kieleen liittyviä tavoitteita esimerkiksi kehittämällä yli 4 000 uutta sanaa ja laatimalla noin 360 normitusta etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielille. Hankkeen aikana hyväksyttiin virallisesti uumajansaamen oikeinkirjoitus.

Hankkeessa tekivät yhteistyötä Tromssan yliopiston saamen kieliteknologian keskus Giellatekno ja Divvun-ryhmä, joka tuottaa kielenoppimisteknologioita saamen kielille. Ne varmistivat normitusten ja uuden terminologian sisällyttämisen käytännön kielityökaluihin, kuten tarkistusjärjestelmiin, oikolukuohjelmiin, verkkosanakirjoihin ja konekäännösohjelmistoihin. Nämä resurssit ovat käytettävissä maksutta.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Giellagáldu -hankkeen kokonaisinvestointi on 1 846 199 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 922 439 eurolla ”Interreg VA Nord” -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020.