Lahti Fringe Festival tuo Suomeen taiteilijoita eri puolilta maailmaa

Lahdessa kehitettiin EU-rahoitteisen hankkeen turvin tapahtumakonsepti ja asiakaspalvelumalli kaupunkikulttuuritapahtumien ympärivuotisen toteuttamisen tueksi. Konseptia ja mallia pilotoitiin järjestämällä 29.8.–1.9.2018 ensimmäinen Lahti Fringe Festival -tapahtuma, joka toimi kansainvälisen yleisön näyteikkunana Lahden kaupunkiin. Tapahtumakonseptia ja hankkeen yhteydessä rakennetun verkoston kehittämistä jatkettiin osana 4.–7.9.2019 pidetyn toisen Lahti Fringe Festival -tapahtuman järjestelyjä.

Lisätyökalut

 
The 2018 Lahti Fringe Festival. ©Lahti University of Applied Sciences/Konsta Partanen (2018) The 2018 Lahti Fringe Festival. ©Lahti University of Applied Sciences/Konsta Partanen (2018)

" Hankkeessa kehitettiin tapahtumakonsepti ja ympärivuotinen palvelumalli Lahden kaupunkikulttuuritapahtumia varten toteuttamalla pilottina uusi kulttuuri- ja taidetapahtuma Lahti Fringe Festival. "

Ulla Saarela, projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu

Noin 150 taiteilijaa kymmenestä EU-maasta sekä Australiasta, Kiinasta, Norjasta ja Yhdysvalloista osallistui Lahti Fringe Festival 2018 -tapahtumaan, jossa useamman tapahtumajärjestäjän tuotannot koottiin saman sateenvarjon alle. Kaiken kaikkiaan järjestettiin 30 konserttia, kahdeksan taidenäyttelyä, 13 teatteriesitystä, 13 sirkus- ja tanssiesitystä sekä yksi jalkapallo-ottelu.

Nordic Fringe Network -verkostoon kuuluva festivaali järjestettiin 60 eri tapahtumapaikassa, yhdeksän pienyrityksen tiloissa ja kauppakeskuksessa. Vierailijat saattoivat poiketa 11 kahvilassa, ja ammattikorkeakoulukampuksen oma radioasema uutisoi tapahtumista.

Laaja-alainen verkosto

Onnistuakseen kaupunkikulttuuritapahtumat tarvitsevat tuekseen laajan paikallisten toimijoiden verkoston, jossa alueen viranomaiset, yritykset, asukkaat, koulut, korkeakoulut ja järjestöt tekevät yhteistyötä. Konsepti perustuukin ajatukseen verkostovetoisista, käyttäjälähtöisesti suunnitelluista tapahtumista, joissa hyödynnetään Lahden kaupungin vahvuuksia ja lujitetaan siten tunnetta omasta kaupunki-identiteetistä. Se muodostuu toimintamallista, verkostokuvauksesta ja vuoden 2019 tapahtuman hallinnointia koskevasta ehdotuksesta.

Sähköisistä viestintäfoorumeista sekä markkinoinnista ja projektinhallinnasta muodostuva asiakaslähtöinen palvelumalli tukee tapahtumakonseptia sujuvoittamalla sidosryhmien välistä yhteistyötä. Suurimpana haasteena sen perustamisessa oli käytettyjen teknologioiden ja palvelujen koordinointi ja niiden keskinäisen yhteensopivuuden varmistaminen.

Menestyksen malli

Vuoden 2018 festivaali toimi testialustana, jonka avulla saatiin selville kaupunkikulttuuritapahtumaverkoston laajuus sekä tapahtumien toteuttamiseen tarvittava henkilöstö ja muut resurssit. Oikea-aikaisella viestinnällä ja markkinoinnilla oli keskeinen merkitys sille, että laajan ja monipuolisen koko kaupunkiin levittäytyvän ohjelman näkyvyyttä saatiin lisättyä eri kohderyhmien keskuudessa.

Lahden kaupungilla on nyt dokumentoitu toimintamalli, joka on helppo ottaa käyttöön ja jonka avulla varmistetaan tarvittavat resurssit kaikenlaisille tapahtumille – mukaan lukien katu- ja yhteisötapahtumat – ympärivuotisesti. Lahden kaupunki toivoo, että kaupunkikulttuuritapahtumista tulee näkyvä osa sen jokapäiväistä elämää ja että Lahti Fringe Festival -tapahtuma kehittyy ja laajenee entisestään houkutellen alueella matkailijoita.

Erilaiset toimijat jatkavat tapahtumakonseptin ja yhteistyöverkoston kehittämistä hankkimansa osaamisen pohjalta. Hankkeesta saadun kokemuksen avulla erityisesti verkoston sisäisten sähköisten kanavien kautta tehtävää yhteistyötä hiotaan palvelumallin osalta entistä sujuvammaksi.

 

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Lahti Fringe Festival (LAFF) -hankkeen kokonaisinvestointi on 100 000 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen 70 000 eurolla ”Kestävä kasvu ja työpaikat” -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu tutkimusta ja innovointia koskevaan painopistealueeseen.