Suomi ja Viro elävöittävät historiaa nykyteknologialla

EU-rahoitteisessa LightsOn!-hankkeessa uudistettiin kahdeksaa historiallisesti arvokasta mutta suhteellisen tuntematonta ja vähän kehitettyä kohdetta Suomessa ja Virossa. Niitä kohennettiin uusilla tapahtumilla, infrastruktuurilla ja innovatiivisilla palveluilla sekä ottamalla käyttöön pelillisiä elementtejä. Näin kulttuuriaarteita onnistuttiin elävöittämään uudella tavalla.

Lisätyökalut

 
Light art installation at the Lights on Raasepori! festival 2017 ©Ilkka Nissilä Light art installation at the Lights on Raasepori! festival 2017 ©Ilkka Nissilä

" Hankkeen nimi ei ole vain nokkela sanaleikki. LightsOn!-hankkeessa todellakin asennettiin valoja neljään kahdeksasta historiallisesta kohteesta ja pidennettiin näin matkailukautta ja parannettiin kävijäkokemusta. "

Aino von Boehm, hankejohtaja

Viron ja Suomen kulttuurit ovat olleet jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään esihistoriallisista ajoista lähtien. Tästä syystä molemmin puolin Suomenlahtea on siellä täällä historiallisesti merkittäviä kohteita. Vaikka ne ovat tärkeitä myös kulttuurisesti, niitä ei ole kehitetty matkailukohteina. Koska kohteiden hyöty paikallistaloudelle on ollut vähäinen, alueen matkailuorganisaatioilla ei ole ollut kannustimia lisätä niiden näkyvyyttä. 

Kun havaittiin, että useat näistä linnoituksista ja raunioista olivat potentiaalisesti kiinnostavia matkailukohteita, EU-rahoitteisessa LightsOn!-hankkeessa keskityttiin lisäämään kahdeksan kohteen houkuttelevuutta kestävällä tavalla. Tässä käytettiin pääasiassa kolmea keinoa: parannettiin kävijäkokemusta, kehitettiin innovatiivisia markkinointivälineitä ja otettiin käyttöön uusia matkailutuotteita ja -palveluja.

Kävijäkokemuksen parantaminen

Kävijäkokemuksen parantamiseksi kokonaisvaltaisesti hankkeessa rakennettiin korkealaatuisia tietopisteitä, lisättiin polkuja ja merkittyjä näköalapaikkoja, asennettiin pysyvää valaistusta sekä muuta matkailijapalveluita parantavaa infrastruktuuria. Nykyteknologiaa hyödyntävän uuden paikkatulkkauksen ansiosta vierailijat voivat parantaa kokemustaan mobiiliopastuksen, mobiilisovellusten ja lisätyn todellisuuden keinoin. 

Hankkeen visuaalinen kohokohta oli Raaseporin linnaa varten suunniteltu digitaalinen valotaideteos nimeltä Reflection of History, joka heijastettiin linnan muureille vuoden 2017 valotapahtumassa. Historia heräsi näin henkiin ainutlaatuisella tavalla.

Innovatiiviset markkinointivälineet ja kestävät matkailupalvelut 

Yksittäisten kohteiden aineellisen ja kokeellisen kehittämisen rinnalle otettiin käyttöön joukko innovatiivisia markkinointivälineitä. Monissa näistä välineistä hyödynnetään nykyaikaisia strategioita kuten pelillistämistä ja sosiaalista mediaa. Lisäksi hankkeen yhteydessä järjestettiin säännöllisesti erityisiä yleisötapahtumia, kuten vuotuinen valotapahtuma ja historian elävöittämistä. Tähän mennessä järjestetyt 16 yleisötapahtumaa ovat keränneet yhteensä yli 20 000 vierailijaa.

Hanke auttoi paikallisia yrittäjiä valmistelemaan, suunnittelemaan ja kehittämään uusia matkailutuotteita ja -palveluja yhdistämällä kulttuurihallintoa ja luovaa yrittäjyyttä. Näin paikallisyhteisöjen kohteista saama taloudellinen hyöty lisääntyi. Matkailualan toimijoilla oli mahdollisuus osallistua kestävää matkailua koskevaan koulutusohjelmaan.

Tutkimaan kannustaminen 

LightsOn!-hankkeessa ihmisiä kannustettiin tutkimaan alueen vaikuttavia raunioita, linnoituksia, linnavuoria ja puistoja. Tämän tuloksena näissä merkittävissä kulttuurikohteissa vierailee enemmän kävijöitä ja ne houkuttelevat uusia yleisöjä ja kannustavat matkailijoita liikkumaan kohteesta toiseen. Tämä vuorostaan hyödyttää paikallisyhteisöjä paitsi kasvattamalla matkailualan liiketoimintaa myös kulttuurisesti, sillä hankkeen myötä tietämys tämän monikulttuurisen alueen merkittävästä yhteisestä historiasta lisääntyi.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”Lights on!” -hankkeen kokonaisinvestointi on 1 873 669 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 1 466 852 eurolla Interreg V-A - Suomi-Viro-Latvia-Ruotsi (Central Baltic) -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu yhteisten resurssien kestävää käyttöä koskevaan painopistealueeseen.

 

Luonnoksen päiväys

13/06/2019