eTruck: suomalainen verkkoalusta tukee tehokkaita sähkökuorma-autoja

Tampereella toimiva eTruck-hanke on kehittänyt innovaatio-alustan sähköisille hyötyajoneuvoille (ECV). Hankkeessa pystyttiin laskemaan sähkökäyttöisten bussien ja jakeluautojen energiatehokkuus hyödyntäen ajoneuvojen kaksisuuntaista reaaliaikaista tiedonsiirtoa. Lisäksi alusta tarjoaa älykkäitä ratkaisuja julkiselle liikenteelle ja rahdinkuljetukseen.

Lisätyökalut

 
eTruck project developed an innovation platform for electric commercial vehicles, ECVs. ©eTruck eTruck project developed an innovation platform for electric commercial vehicles, ECVs. ©eTruck

" eTruck kehitti innovaatio-alustan sähköisille hyötyajoneuvoille. Hankkeessa pystyttiin laskemaan mitatuista tiedoista sähkökäyttöisten bussien ja jakeluautojen energiatehokkuus hyödyntäen ajoneuvojen kaksisuuntaista reaaliaikaista tiedonsiirtoa esineiden internetin (Internet of Things, IoT) kautta. Lisäksi IoT-yhteys mahdollistaa lukuisat älykkäät ratkaisut niin julkiselle liikenteelle kuin rahdinkuljetuksellekin. Nollapäästöisen liikenteen kehittäminen kaupunkialueilla on nyt paljon helpompaa. "

Jukka Pellinen, eTruck-hankkeen johtaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Tiedot kerättiin ja analysoitiin langattoman tiedonsiirron ajoneuvojen ja laitteiden välillä mahdollistavan, esineiden internetiin (IoT) perustuvan verkkoalustan avulla. Sitten tietoja hyödynnettiin simulaatio- ja laskentamallin kehittämisessä.

eTruck kehitti tiedon hankintaan IoT-palvelimeen yhdistetyn, kaksisuuntaisen reaaliaikaisen järjestelmän. Tämän tietoyhteysteknologian tuella voitiin kehittää sovelluksia, jotka lähettävät kuljettajille vuorojen lopussa raportteja ajoneuvojen energiankäytöstä.

Alun perin alustan tarkoitus oli kerätä sähkökuorma-autosta energiaan liittyviä tietoja. Kuljettajat tarjoutuivat vapaaehtoisiksi testaajiksi ja ryhtyivät parantamaan ajotapojaan saamiensa energiatehokkuustietojen perusteella. Myöhemmin järjestelmä asennettiin Tampereen ensimmäiseen täysin sähkötoimiseen bussiin.

Tiedontarve

Ennen eTruckin julkaisua sähköisten hyötyajoneuvojen käytöstä pohjoisissa olosuhteissa ei ollut juurikaan tietoa. Hankkeen merkittävänä tavoitteena olikin jakaa tietoja muiden hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävien tahojen kanssa.

eTruck-hankkeen alaisessa tutkimuksessa sähköisten hyötyajoneuvojen energiataloudesta ja käytettävyydestä otettiin huomioon eri tekijöitä, kuten investointi, energiatehokkuus ja ilmaston ja ajotavan vaikutus energiankulutukseen ja -talteenottoon. Tuloksia verrattiin dieselkuorma-autoihin ja -busseihin sekä eteläisessä Euroopassa käytettyyn sähkökuorma-autoon. Hankkeessa selvitettiin kaupunki-infrastruktuurin vaatimuksia sähköisen hyötyajoneuvon käytössä.

Tuloksena syntynyt simulaatio- ja laskentamalli arvioi sähköisten hyötyajoneuvojen – etenkin bussien ja kuorma-autojen – ja niiden käytön etuja eri ympäristöissä. Tällä hetkellä mallista on hyötyä vain henkilöille, joilla on syvällistä energiateknologia-alan tietämystä, mutta sitä kehitetään myös maallikoille sopivaksi.

Jatkuvaa reaaliaikaista tietoa

Päivittäin Tampereella ja sen ympäristössä käytössä olevat kuorma-auto ja bussi tuottavat jatkuvasti arvokkaita reaaliaikaisia tietoja. Tiedot ovat avoimesti käytettävissä laskelmiin ja analyyseihin. Näin helpotetaan innovatiivisten ratkaisujen luontia sähköisille liikennepalveluille ja tuotteille ja nopeutetaan siirtymää päästöttömään liikenteeseen.

Ajoneuvot voivat olla tietoyhteydessä infrastruktuurin, esimerkiksi liikennevalojärjestelmään siten, että valot havaitsevat sähköhyötyajoneuvon ja antavat sille etusijan energiatehokkuuden optimoimiseksi. Lisäksi eTruck-alusta voi optimoida latausta ja pidentää akkujen käyttöikää – akut ovat kuitenkin sähköisen hyötyajoneuvon kallein komponentti.

Monien kuljetusyhtiöiden lisäksi Suomen suurimmat kaupungit hyödyntävät sähköisiä hyötyajoneuvoja enenevissä määrin. Kaupungit ovat käynnistäneet hankkeen nimeltä eKeko, jonka tarkoitus on jakaa eTruck-tietoihin perustuvia ideoita ja kokemuksia.

eTruck jakaa myös tietoja yritysten, tutkimuslaitosten ja laajemman yhteisön kanssa Tampereen seudulla. Yliopistot tutkivat alustan avulla esimerkiksi sähköisten hyötyajoneuvojen vaikutuksia päästötavoitteisiin ja sähköisten hyötyajoneuvojen pikalatausasemien kehittämistä. Nollapäästöisiä ajoneuvoja käyttävät kuljetusyhtiöt luovat alustan pohjalta omia älysovelluksiaan toimitusten tehokkuuden parantamiseksi, tarkoituksena ottaa sovellukset käyttöön koko Euroopassa ja ympäri maailman.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

”eTruck”-hankkeen kokonaisinvestointi on 208 668 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen 125 201 eurolla ”Kestävä kasvu ja työpaikat 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma” -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020.

Luonnoksen päiväys

21/02/2019