Luunmurtumia koskevan tietämyksen ja hoidon parantaminen Itämeren alueella

Sairaalat ja terveydenhuoltoalan yritykset viidestä Itämeren alueen maasta pyrkivät yhteistoimin edistämään luunmurtumien hoitoon liittyviä innovaatioita ja käytäntöjä. Baltic Fracture Competence Centre (BFCC) -hankkeessa luotujen uusien tuotteiden, teknologioiden ja palvelujen avulla parannetaan potilaiden hoitotuloksia Virossa, Saksassa, Liettuassa, Puolassa ja Ruotsissa. BFCC-hankkeen tulokset ovat erityisen ajankohtaisia, kun otetaan huomioon tarve kehittää uusia ja tehokkaita hoitoja ja tuotteita, joiden avulla Eurooppa voi vastata ikääntyvän yhteiskunnan tarpeisiin.

Lisätyökalut

 
The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre

" Baltic Fracture Competence Centre -hankkeessa Itämeren alueen sairaalat ja yritykset osallistuvat rajatylittävään tietojenvaihtoon, joka tuottaa huomattavaa yhteisöllistä lisäarvoa luunmurtumien hoidon alalla. Hankkeen yhteydessä perustettu luunmurtumiin liittyvä tietorekisteri luo pohjan uusien innovaatiomahdollisuuksien kehittämiselle ja käytäntöjen parantamiselle. "

Imke Schneemann, hankekoordinaattori

Hankkeeseen osallistuneet sairaalat jakoivat keskenään parhaita käytäntöjä, jotka ovat muotoutuneet erilaisten kansallisten, organisatoristen ja lainsäädännöllisten edellytysten vaikutuksesta. BFCC-hankkeen toimilla oli kaksi painopistettä: luunmurtumiin liittyvän rajatylittävän tietorekisterin perustaminen sekä uusien tuotteiden ja käytäntöjen edistämiseen tarkoitetun yhteistyöfoorumin luominen.

Pilottitutkimukset

Hankkeeseen osallistuneet viisi sairaalaa tekivät yhteistyötä terveydenhuoltoalan yritysten kanssa kolmessa pilottitutkimuksessa. Yhdessä niistä perustettiin luokitusjärjestelmä leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden rekisteröintiä varten. Tämä toiminta mahdollisti niiden alojen selvittämisen, joilla hoitoa voidaan parantaa. Tutkimuksessa ilmeni, että sairaaloiden ja valmistajien on tehtävä muutoksia implanttien turvallisuuden parantamiseksi. Toisesta tähän pilottiin kuuluvasta tutkimuksesta saatiin hyödyllistä tietoa siitä, miten varmistaa hoidonaikaisten komplikaatioiden johdonmukainen seuranta.

Toisessa pilottitutkimuksessa arvioitiin taskukokoisen Bindex-diagnosointilaitteen käyttöä hoitotyössä. Laite antaa nopeasti tarkan arvion luun mineraalitiheydestä ja auttaa havaitsemaan mahdolliset osteoporoosiongelmat. Kun luun haurastumisaste on tiedossa leikkauksen aikana, hoitosuunnitelmia on mahdollista muuttaa, mikä puolestaan parantaa potilaiden toipumisennustetta.

Kolmannen tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa järjestelmällisesti hoidonaikaisten tulehdusten syyt. Sen tuloksena kehitettiin uusia menettelytapoja tulehdusten torjumiseksi. Tutkimus toi esiin myös mahdollisia parannuskohteita ja innovaatiotoiminnan puutteita.

Yhteiset toimet

Hankkeeseen osallistui yhteensä 558 sidosryhmää kaikista Itämeren alueen maista, ja ne auttoivat tiedottamaan sen toimista ja tuloksista. Lisäksi yli 250 ihmistä osallistui BFCC-hankkeen webinaareihin, jotka mahdollistivat hoitokäytäntöihin liittyvien parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen jakamisen. Hanketyöryhmän mukaan tämä laaja yhteistyö on vahvistanut kaikkien viiden sairaalan asiantuntemusta.

Lisäksi terveydenhuoltolaitteiden valmistajat ovat voineet hyödyntää sairaaloiden asiantuntemusta yli valtakunnanrajojen ja sen ansiosta testata ja parantaa tuotteitaan. Luunmurtumiin liittyvä rajatylittävä tietorekisteri on nyt toimintavalmis ja sisältää tällä hetkellä yli 800 hakusanaa.

Kokonaisinvestointi ja EU-rahoitus

Baltic Fracture Competence Centre -hankkeen kokonaisinvestointi on 3 608 292 euroa. EU:n Euroopan aluekehitysrahasto osallistuu hankkeeseen yhteensä 2 773 105 eurolla Interreg Itämeren alue -toimenpideohjelman kautta ohjelmakaudella 2014–2020. Investointi kuuluu tutkimusta ja innovointia koskevaan painopistealueeseen.

 

Luonnoksen päiväys

17/01/2020