Alueellinen koheesio

Vuodesta 1986 koheesiopolitiikan tavoitteena on ollut vahvistaa taloudellista ja sosiaalista koheesiota. Lissabonin sopimuksessa ja EU:n uudessa korkean tason strategiassa (Eurooppa 2020 strategia) esitetään kolmas tavoite: alueellinen koheesio eli yhteenkuuluvuus.

Aiheesta on keskusteltu jo 1990-luvun alusta lähtien, ja jokaisen EU:hun liittyvän uuden valtion myötä Euroopan alueellisen kehittymisen huomioimisesta on tullut yhä ajankohtaisempaa.

Keskeiset haasteet

Kuinka voidaan

 • Kuinka voidaan, niin, että alueet osaltaan vaikuttavat koko EU:n kestävään ja tasapainoiseen kehittymiseen
 • hallita väestön keskittymistä- Kaupungistumisella on sekä myönteisiä vaikutuksia, kuten innovoinnin ja tuottavuuden lisääntyminen, että kielteisiä vaikutuksia, kuten saastuminen ja sosiaalinen syrjäytyminen.
 • parantaa alueiden yhteyksiä ja palveluja- Ihmisten olisi voitava asua valitsemallaan alueella, ja heidän käytettävissään pitäisi olla julkiset palvelut, toimivat liikennepalvelut, luotettavat energiaverkot ja laajakaistainen internetyhteys.
 • kehittää yhteistyötä - Ilmastonmuutoksen ja liikenneruuhkien vaikutukset eivät pysähdy perinteisille hallinnollisille rajoille, joten valtioiden ja alueiden välille tarvitaan uudentyyppistä yhteistyötä. EU:n English ja Tonava-strategia English ovat esimerkkejä uudesta makroalueellisesta toimintamallista.
 • Urban-Rural linkages en

Vihreä kirja alueellisesta koheesiosta pdf (2008) käynnisti laajan kuulemisprosessin, joka jatkuu yhä eurooppalaisten asiantuntijoiden säännöllisissä kokouksissa. Alueellinen koheesio on olennainen osa koheesiopolitiikkaa vuonna 2013 alkavalla kaudella.

Koheesiopolitiikalla voidaan tulevaisuudessa parantaa alueellista koheesiota esimerkiksi

 • kehittämällä alueita ihmisten elinympäristöinä integroidusti soveltaen funktionaalista lähestymistapaa
 • toteuttamalla paikkakuntakohtaista politiikkaa en , jota hallinnoi monitasoinen, paikalliselta tasolta EU:n tasolle ulottuva hallintorakenne ja jota ohjataan monialaisen koordinoinnin avulla
 • rohkaisemalla alueita yhteistyöhön, jotta integroituminen tehostuu
 • hankkimalla alueista perusteellisempaa tietoa, joka voi ohjata niiden kehitystä.

Tausta-asiakirjat

 • Territorial Agenda 2030 - A future for all places pdf en
 • European Spatial Development Perspective (ESDP) pdf en
 • Territorial Agenda of the EU. Towards a more competitive and sustainable Europe of diverse regions, 25 May 2007 pdf en
 • First Action Programme for the Implementation of the Territorial Agenda of the European Union, 23 November 2007 pdf en - Annex pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion Turning territorial diversity into strength pdf en
 • Green Paper on Territorial Cohesion, the way ahead, Panorama Magazine, December 2008 pdf en
 • Sixth progress report on economic and social cohesion pdf en
 • Territorial Cohesion under the Looking Glass - Synthesis paper pdf en
 • "Territorial cohesion: unleashing the territorial potential" Background Document to the Conference on Cohesion Policy and Territorial Development: Make Use of the Territorial Potential! 10-11 December 2009, Kiruna, Sweden pdf en
 • The territorial State and Perspectives of the European Union, 2011 update pdf en
 • Territorial Agenda of the European Union 2020 pdf en
 • Background paper : "How to strengthen the territorial dimension of 'Europe 2020' and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" pdf en
 • Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach en

Seminaarit