Aluepolitiikan tärkeimmät saavutukset

Nämä maakohtaiset tulokset perustuvat Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettujen koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointia  koskevaan yhteenvetokertomukseen . Niissä esitellään ja analysoidaan jäsenvaltiokohtaisia tuloksia, ja niillä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten myönnetty rahoitus on käytetty jäsenvaltiossa tai mihin varat käytettiin?
  • Mitä tuloksia saatiin aikaan ja missä määrin ne tukivat koheesiopolitiikan tavoitteita?
  • Mitä ohjelmakaudella saaduista kokemuksista voidaan oppia? Mitkä ovat koheesiopolitiikkaan kohdistuvat vaikutukset tulevaisuudessa tai miten politiikan rakennetta ja toimintaa voidaan parantaa ja tehostaa?

Tähän mennessä ohjelmakaudella 2007–2013 aluepolitiikan tärkeimmät saavutukset ovat:

Työpaikkojen ja kasvun luominen

Tulot EU:n köyhimmillä alueilla ovat kasvaneet ja niiden BKT asukasta kohden nousi 60,5 prosentista, joka on vuoden 2007 keskiarvo, 62,7 prosenttiin vuonna 2010.


Vuosina 2007–2015 luotiin arviolta 1 300 000 uutta työpaikkaa

View the data

Investoiminen ihmisiin

2,4 miljoonaa ihmistä löysi työpaikan kuudessa kuukaudessa osallistuttuaan työllistymistä edistäviin ESR:n toimiin (2007–2010).


ESR:n hankkeissa on vuosittain mukana noin 15 miljoonaa kansalaista

Joka vuosi lähes 15 miljoonaa ihmistä osallistuu tuhansiin hankkeisiin, joita toteutetaan Euroopan unionin alueella Euroopan  sosiaalirahaston (ESR) yhteisrahoituksella.

View the data

Yritysten tukeminen


Suoraa investointitukea saaneet pk-yritykset toteuttivat yhteensä 356 800 hanketta

View the data

Pk-yrityksissä luotiin arviolta 825 000 työpaikkaa (kaikkiaan työpaikkoja luotiin 1 300 000).


141 052 aloittelevaa yritystä sai tukea

View the data

Tutkimuksen ja innovoinnin  vahvistaminen


125 668 tutkimushanketta sai tukea

View the data

45 371 yhteistyöhanketta sai tukea

View the data

70 900 uutta pitkäaikaista tutkijan paikkaa luotiin

View the data

20.6 miljoonaa uutta EU-kansalaista sai laajakaistayhteyden

View the data

Ympäristön kehittäminen


Vesijohtojärjestelmiä on uudistettu. Hyödyn saa 15 miljoonaa kansalaista

View the data

Jätevesihankkeista hyötyy yli 19.7 miljoonaa EU-kansalaista

View the data

Kunnostettu 1 650 Km2 maa-alueita

View the data

Liikenteen ja energiantuotannon uudenaikaistaminen


Uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetin lisäys: 5 309 MW

View the data

Maantiet: rakennettu 6 700 Km ja kunnostettu 41 189 Km

View the data

 

View the data

Rautatiet: rakennettu 475 Km ja kunnostettu 7 500 Km

View the data

 

View the data

Vuosia 2000–2006 koskevat vaikutukset ja tulokset esitetään jälkiarvioinneissa.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Esimerkkejä EU:n osarahoitetuista hankkeista ohjelmakauden 2007–2013 aikana