Aluepolitiikan tärkeimmät saavutukset

Nämä maakohtaiset tulokset perustuvat Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta ohjelmakaudella 2007–2013 rahoitettujen koheesiopolitiikan ohjelmien jälkiarviointia  koskevaan yhteenvetokertomukseen . Niissä esitellään ja analysoidaan jäsenvaltiokohtaisia tuloksia, ja niillä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten myönnetty rahoitus on käytetty jäsenvaltiossa tai mihin varat käytettiin?
  • Mitä tuloksia saatiin aikaan ja missä määrin ne tukivat koheesiopolitiikan tavoitteita?
  • Mitä ohjelmakaudella saaduista kokemuksista voidaan oppia? Mitkä ovat koheesiopolitiikkaan kohdistuvat vaikutukset tulevaisuudessa tai miten politiikan rakennetta ja toimintaa voidaan parantaa ja tehostaa?

Tähän mennessä ohjelmakaudella 2007–2013 aluepolitiikan tärkeimmät saavutukset ovat:

Työpaikkojen ja kasvun luominen

Tulot EU:n köyhimmillä alueilla ovat kasvaneet ja niiden BKT asukasta kohden nousi 60,5 prosentista, joka on vuoden 2007 keskiarvo, 62,7 prosenttiin vuonna 2010.

Investoiminen ihmisiin

2,4 miljoonaa ihmistä löysi työpaikan kuudessa kuukaudessa osallistuttuaan työllistymistä edistäviin ESR:n toimiin (2007–2010).

Joka vuosi lähes 15 miljoonaa ihmistä osallistuu tuhansiin hankkeisiin, joita toteutetaan Euroopan unionin alueella Euroopan  sosiaalirahaston (ESR) yhteisrahoituksella.

Yritysten tukeminen

Pk-yrityksissä luotiin arviolta 825 000 työpaikkaa (kaikkiaan työpaikkoja luotiin 1 300 000).

Tutkimuksen ja innovoinnin  vahvistaminen

Ympäristön kehittäminen

Liikenteen ja energiantuotannon uudenaikaistaminen

Vuosia 2000–2006 koskevat vaikutukset ja tulokset esitetään jälkiarvioinneissa.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Esimerkkejä EU:n osarahoitetuista hankkeista ohjelmakauden 2007–2013 aikana