Euroopan rakenne- ja investointirahastot työllisyyden ja kasvun, Euroopan investointiohjelman ja komission painopisteiden tukena

Lisätyökalut

 

ERI-rahastot ovat EU:n tärkein investointipolitiikan väline: EU:n talousarviosta on myönnetty yhteensä 454 miljardia euroa varoja investoitavaksi yli 500 ohjelmaan. Näitä määrärahoja täydennetään 183 miljardin euron kansallisella osarahoituksella, jolloin investointien kokonaismäärä kasvaa ainakin 637 miljardiin euroon. Määrärahojensa ansiosta ERI-rahastoista onkin tullut entistä tärkeämpi julkisten investointien osarahoittaja, kun niillä kompensoidaan kriisin takia vähentyneitä kansallisia ja alueellisia investointeja. Vuosina 2014–2016 ERI-rahastojen osuuden odotetaan olevan keskimäärin noin 14 prosenttia julkisten investointien kokonaismäärästä, ja joissakin jäsenvaltioissa niiden osuus voi nousta jopa 70 prosenttiin.

ERI-rahastoista osoitetaan yli 120 miljardia euroa strategisiin tutkimus- ja innovaatioinvestointeihin, pienten yritysten tukemiseen ja digitaaliteknologiaan. Samanaikaisesti näiden toimien kanssa edistetään EU:n älykkään kasvun tavoitteita. ERI-rahastoilla on olennainen merkitys myös EU:n kestävälle kasvulle. Energia- ja ympäristöalan sekä ilmastopoliittisiin ja kestävän liikenteen ohjelmiin investoidaan enemmän kuin koskaan aiemmin: 193 miljardia euroa. Näillä ohjelmilla edistetään merkittävästi Euroopan suuntautumista vähähiiliseen talouteen.

ERI-rahastoista investoidaan määrärahoja esimerkiksi keskeisiin laajakaista-, liikenne- ja vesihuoltoinfrastruktuureihin sekä yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja eurooppalaisen työvoiman ammatilliseen sopeutumiskykyyn. Sen lisäksi niistä myönnetään suoraa tukea kahdelle miljoonalle eurooppalaiselle yritykselle, jotta ne voivat parantaa kilpailukykyään, kehittää innovatiivisia tuotteita ja tarjota työpaikkoja.

ERI-rahastovaroilla käynnistetään investointitoimia, tuetaan rakenteellisia uudistuksia, edistetään yksityisen sektorin rahoitustoimintaa, puututaan markkinoiden toimimattomuuteen ja parannetaan investointiympäristöä. Nämä toimet ovat olennainen osa Euroopan investointiohjelmaa, ja niillä täydennetään Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR-rahasto) toimintaa.

ERI-rahastoista rahoitettavien 456 kansallisen ja alueellisen ohjelman sekä 79 alueiden välisen yhteistyöohjelman odotetaan seuraavien kahdeksan vuoden aikana tuottavan keskeisillä kasvualoilla kriittisen massan investointeja, joilla on myönteinen vaikutus EU:n talouteen.

Tiedonannossa ”Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun - Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi” luodaan yleiskatsaus Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) odotettavissa oleviin tuloksiin vuosina 2014–2020 sekä siihen, miten niillä edistetään suoraan EU:n kasvu- ja työllisyystavoitteita, Euroopan investointiohjelmaa ja komission painopistealoja vuosikymmenen aikana. Tiedonannossa esitetään myös kaikkien jäsenvaltioiden kanssa kumppanuussopimuksista ja ohjelmista käytyjen neuvottelujen tulokset.

 • Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun - Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi en pdf
 • Euroopan alueellinen yhteistyö / INTERREG en pdf
 • Kansalliset tiedot en pdf
 • Arviointi ja aikataulut en pdf

Investointialat

 • Työllisyys, kasvu ja investoinnit de en fr itbgesropdf
 • Digitaaliset sisämarkkinat de en fritbgesro pdf
 • Energiaunioni ja ilmasto de en fritbgesro pdf
 • Sisämarkkinatde en fritbgesro pdf
 • Talous- ja rahaliitto de en fritbgesro pdf
 • Oikeusasiat ja perusoikeudet de en fritbgesro pdf
 • Muuttoliikede en fritbgesro pdf

Tietojen visualisointi ja taustatiedot

Työllisyys, kasvu ja investoinnit de en fritbgesropdf


Digitaaliset sisämarkkinat de en fritbgesro pdf


Energiaunioni ja ilmasto de en fritbgesro pdf


Sisämarkkinat de en fritbgesro pdf


Talous- ja rahaliitto de en fritbgesro pdf


Oikeusasiat ja perusoikeudet de en fritbgesro pdf


ERI-rahastot ja ESIR-rahastojen täydentävyys

 • Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja Euroopan strategisten investointien rahaston täydentävyys: Koordinoinnin, yhteisvaikutuksen ja täydentävyyden varmistaminen en pdf - Yhteenveto bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

ERI-rahastot: