Politiikan historia

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - Kreikka (1981), Espanja ja Portugali (1986) olivat liittyneet yhteisön jäseniksi, ja sen johdosta rakennerahastoja alettiin ohjata yleisellä koheesiopolitiikalla, jonka pääperiaatteita olivat:
  • Keskittyminen köyhimpiin ja vähiten kehittyneisiin alueisiin
  • monivuotiset ohjelmat
  • investointien strateginen kohdentaminen
  • alueellisten ja paikallisten kumppaneiden osallistuminen.
 • Talousarvio: 64 miljardia ecua

1994 - 1999

 • 1993 - Maastrichtin sopimuksen myötä tuli kolme uudistusta:
 • 1993 - Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline perustettiin.
 • 1994-99 - Rakenne- ja koheesiorahastojen määrärahat kaksinkertaistuivat, ja niiden osuus oli kolmannes EU:n talousarviosta.
 • 1995 - Lisättiin erityistavoite Suomen ja Ruotsin harvaan asuttujen alueiden tukemiseksi.
 • Talousarvio: 168 miljardia ecua

2000 - 2006

 • 2000 - Lissabonin strategian myötä EU:n ensisijaisiksi tavoitteiksi nousivat kasvu, työllisyys ja innovointi. Koheesiopolitiikan ensisijaiset tavoitteet muuttuivat vastaavasti.
 • 2000-04 - Liittymistä valmistelevien tukivälineiden avulla alettiin antaa rahoitusta ja asiantuntija-apua EU:hun liittyville maille.
 • 2004 - Unioniin liittyi 10 uutta valtiota (EU:n väkiluku kasvoi 20 prosenttia, mutta BKT vain 5 prosenttia).
 • Talousarvio: 213 miljardia euroa 15 vanhan jäsenvaltion osalta; 22 miljardia euroa uusien jäsenvaltioiden osalta (2004-2006)

2007 - 2013

 • 2007: Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin
 • Yksinkertaisemmat säännöt ja rakenteet
 • Uudistuksen keskeisiä osatekijöitä ovat avoimuuden ja viestinnän korostaminen sekä entistä vahvempi painotus kasvuun ja työpaikkoihin
 • Keskeiset investointialat (25 prosenttia budjetista on korvamerkitty tutkimukselle ja innovaatiolle sekä 30 prosenttia ympäristöinfrastruktuurille ja ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvittaville toimenpiteille)
 • Budjetti: 347 miljardia euroa
 • Saavutukset

2014 - 2020