Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Suhteellisuus

Suhteellisuus säätelee sitä, miten Euroopan unioni käyttää valtaansa. Se toimii pitkälti samalla tavalla kuin toissijaisuusperiaate. Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että EU ryhtyy tavoitteidensa saavuttamiseksi vain niihin toimiin, jotka ovat tarpeen, ei mihinkään muihin toimiin. Periaate on kirjattu sopimuksen Euroopan unionista momenttiin 5, jossa todetaan seuraavasti: ‘unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.’

Tätä lähestymistapaa vastuullisuuteen ja päätöksentekoon sovelletaan koheesiopolitiikassa. Esimerkiksi hakukelpoisuussäännöt päätetään enimmäkseen kansallisesti, ei EU-tasolla.