Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Varojen takaisinperintä

Euroopan komissio saattaa joutua pyytämään jäsenvaltiota maksamaan saamansa rakenne- ja investointirahoituksen takaisin kolmessa eri tilanteessa.

Takaisinperintä saattaa tulla kyseeseen, kun koko rahoitus ei ole ollut tarpeen tietylle jäsenvaltiolle. EU:n taloudelliset säännöt edellyttävät tällaisen rahoituksen takaisinperimistä.

EU:n taloudelliset säännöt edellyttävät varojen takaisinperimistä myös siinä tapauksessa, jos jäsenvaltio on saanut rahoitusta toiminnalle tai hankkeelle, joka on suoritettu tai on jo valmis.

Euroopan komissiolla on myös oikeus pyytää jäsenvaltiota maksamaan varat takaisin, jos sen saamia EU:n rakenne- ja investointivaroja on käytetty väärin petoksen tai huolimattomuuden johdosta.

EU-lainsäädäntöön kirjattuja takaisinperintämenettelyitä voidaan soveltaa varojen takaisin saamiseksi. Sertifiointiviranomainen laatii ja lähettää komissiolle selvityksen koheesiopoliittisten varojen käytöstä ja kunkin toimenpideohjelman maksupyynnöistä. Viranomaisen täytyy myös sertifioida varojen tarkat käyttötiedot sekä arvioida se, noudattavatko ne soveltuvia EU:n sääntöjä ja asetuksia.

Mikäli ongelmia ilmenee – ne voidaan tunnistaa joko tiliepäselvyyksien perusteella tai komission ja muiden tahojen suorittamisen tarkistusten seurauksena – sertifiointiviranomaisen täytyy valvoa varojen takaisinperintää. Takaisinperinnässä voidaan tarvittaessa käyttää apuna paikallista oikeusjärjestelmää.

Lisätietoa