Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kumppanuus

Historiallisesti Euroopan unioni on kehittänyt aluepolitiikkaansa sekä jakanut koheesiopoliittista rahoitusta kumppanuusprosessin avulla, johon kuuluu olennaisena osana jäsenvaltioiden merkittävä panos.

Kumppanuustyöskentely kattaa koko ohjelmasuunnitteluprosessin aina valmistelusta toteutukseen ja tulosten arviointiin. Tämän lähestymistavan tulisi johtaa parempiin ohjelmatuloksiin sekä auttaa takaamaan se, että Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ESIF) rahoitus käytetään tehokkaasti.

Ohjelmakaudella 2014–2020 kumppanuusperiaatetta on vahvistettu entisestään: nyt se ei kata pelkästään jäsenvaltioita, vaan myös muita sidosryhmiä, kuten ammattiliittoja, työnantajia, kansalaisjärjestöjä (NGO:t) ja muita tahoja, jotka edistävät esimerkiksi sosiaalista osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä. Komissio on laatinut eurooppalaiset kumppanuutta koskevat käytännesäännöt, joita jäsenvaltioiden täytyy noudattaa näiden toimenpideohjelmien valmistelussa ja toteutuksessa. Lisäksi jokainen jäsenvaltio on solminut Euroopan komission kanssa kumppanuussopimuksen, jossa määritetään, miten kansalliset viranomaiset aikovat käyttää ja jakaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoitusta ohjelmakautena 2014–2020.