Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Maksut

Kun komissio jakaa EU:n rakenne- ja investointirahoitusta toimenpideohjelmille vuosina 2014–2020, se voi tehdä kolmenlaisia maksuja:

 • Se voi tehdä ennakkomaksuja. Tällaiset maksut tehdään vuosina 2014–2016, kun komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman. Ennakkomaksut maksetaan vuosittaisissa osissa, joiden suuruus on 1 % toimenpideohjelman kokonaisrahoitussummasta koko ohjelmakaudella. Vuosina 2016–2023 maksetaan vuosittainen ennakkomaksu, jonka suuruus on 2–3 % koko rahoitussummasta.
 • Se voi tehdä välimaksuja. Jäsenvaltion täytyy toimittaa komissiolle tiedot siitä, kuinka se aikoo hallita, sertifioida ja auditoida toimenpideohjelman, ennen kuin ensimmäinen välimaksu voidaan suorittaa. Maksuhakemukset täytyy myös lähettää säännöllisesti komissiolle, joka valtuuttaa sitten lisämaksut niiden perusteella. Mikäli toimenpideohjelman hallinnassa on vakavia puutteita tai ongelmia, välimaksut voidaan keskeyttää, kunnes ongelmien korjaamiseksi on ryhdytty tarpeellisiin toimiin.
 • Se voi tehdä loppumaksuja. Jotta jäsenvaltio voi saada loppumaksun komissiolta, sen täytyy toimittaa sille lopullinen selvitys kuluista ja lopullinen toteutusraportti kaikista toimenpideohjelmista.

Lisätietoa