Sanasto

Lisätyökalut

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Hallintoviranomainen

EU:n kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan mukaan hallintoviranomainen on vastuussa toimenpideohjelman tehokkaasta hallinnoinnista ja toteuttamisesta.

Hallintoviranomainen voi olla kansallinen ministeriö, alueviranomainen, paikallinen valtuusto tai muu julkinen tai yksityinen elin, jonka jäsenvaltio on nimennyt ja hyväksynyt. Hallintoviranomaisen on suoritettava tehtävänsä moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

Hallintoviranomaisen on toimitettava komissiolle vuosittain 31. toukokuuta mennessä täytäntöönpanokertomus kustakin toimenpideohjelmasta. Hallintoviranomaisen tehtävänä on myös

 • varmistaa, että rahoitusta saavat toimet täyttävät toimenpideohjelman kriteerit
 • tarkastaa, että yhteisrahoitetut tuotteet ja palvelut tuotetaan tehokkaasti EU:n ja jäsenvaltioiden sääntöjen mukaisesti
 • tallentaa ja säilyttää kirjanpitoaineisto sekä varmistaa asianmukainen kirjausketju
 • varmistaa, että toimenpideohjelman tulokset arvioidaan asianmukaisesti.

Lisätietoa